Xin các anh/chị/em tư vấn giúp (liên quan đến khiếu nại Quyết định hành chính)

Chủ đề   RSS   
 • #431734 25/07/2016

  Xin các anh/chị/em tư vấn giúp (liên quan đến khiếu nại Quyết định hành chính)

  Xin tư vấn:

  Tháng 6/2010, Ông A đào đất liên kề với ông B; làm tường, nền ông B bị hư hỏng. Ông B làm đơn yêu cầu UBND xã X xử lý ông A. Ngày 18/11/2010, UBND xã Xlập biên bản hiện trường vi phạm, ngày 29/11/2010 lập biên bản XLVPHC tại UBND xã X. Đến ngày 13/12/2010 Chủ tịch UBND xã X ra Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (không ra quyết định XPVPHC) với lý do hết thời hiệu xử phạt (Quyết định a).

  Đến ngày 25/5/2016, Chủ tịch UBND xã X ra quyết định hủy bỏ Quyết định a với lý do (Quyết định b):

  + Lúc ra Quyết định a thì thời hiệu XPVPHC vẫn còn chứ không phải hết như Quyết định a nêu;

  + Biên bản XLVPHC lập không đúng nơi quy định.

  Hỏi:

  1. Ông B có quyền khiếu nại Quyết định b khổng? Chủ tịch UBND xã X có thụ lý giải quyết khiếu nại không? Nếu không a/c hãy nêu căn cứ pháp lý, giải thích rõ để bác đơn khiếu nại của ông B.

  2. Anh/chị đưa hướng giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

   
  2211 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận