Xếp thi đua của nhân viên

Chủ đề   RSS   
 • #503166 26/09/2018

  Xếp thi đua của nhân viên

  Thưa Luật sư,

  Đơn vị tôi có 1 nhân viên hiện đang nghỉ tự túc 1 năm (từ 1/1/2017), trong thời gian nghỉ tự túc cô ấy tham gia học đại học từ xa và cơ quan tôi phải trả 70% học phí và tài liệu cho cô ấy. Vậy cuối năm cô ấy sẽ được xếp loại thi đua như thế nào? theo quy định nào? Và nếu cô ấy muốn nghỉ thêm thì có được không? Theo hướng dẫn nào?

  Xin cảm ơn.

   
  1413 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #503290   27/09/2018

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1471)
  Số điểm: 8526
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 995 lần
  Lawyer

  Với vướng mắc trên, Luật sư tư vấn cho bạn như sau:

  Điều 10 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định về danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” như sau:

  “1. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật thi đua, khen thưởng.

  3. Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

  6. Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên”.

  Và Điều 24 Luật thi đua khen thưởng 2003, sửa đổi, bổ sung 2013 quy định như sau:

  “1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau: 

  a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao; 

  b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua; 

  c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; 

  d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh. 

  2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”. 

  3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” xét tặng cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau: 

  a) Lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội; 

  b) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng”.

  Theo thông tin bạn cung cấp, trong thời gian nghỉ tự túc 1 năm cô ấy tham gia học đại học từ xa và cơ quan bạn phải trả 70% học phí và tài liệu cho cô ấy. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy được cơ quan bạn cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm. Nếu cô ấy chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật thi đua, khen thưởng 2003, sửa đổi, bổ sung 2013.

  Trong trường hợp cô ấy muốn nghỉ thêm, cơ quan bạn đồng ý và vẫn cho trả chi phí học phí, tài liệu thì cô ấy vẫn được xét thi đua khen thưởng theo Khoản 3 Nghị định 91/2017/NĐ-CP. Cụ thể: “Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến””. Và tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật thi đua, khen thưởng 2003, sửa đổi, bổ sung 2013.

  Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại: 0913586658

  Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

  Email: luatsuthanhtung@gmail.com;

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng; Điện thoại: 0913586658

Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

Email: luatsuthanhtung@gmail.com;