Xếp lương đối với công chức cấp xã có bằng đại học theo quyết định cử đi đào tạo?

Chủ đề   RSS   
 • #558227 20/09/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 137 lần


  Xếp lương đối với công chức cấp xã có bằng đại học theo quyết định cử đi đào tạo?

  Hiện nay em đang làm công chức văn phòng thống kê tại xã. Ngày 21/01/2019 em được nâng lương thường xuyên lên bậc 3 là 2,26, đúng lộ trình thì đến 21/01/2021 được nâng lên 2,46 nhưng đến tháng 6/2020 em lấy bằng đại học mà trình thì sẽ được hệ số là bao nhiêu ạ?

   
  260 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #558244   20/09/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


  Việc xếp lương với công chức cấp xã được quy định tại Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

  Theo đó:

  Điều 3. Xếp lương đối với công chức cấp xã

  4. Công chức cấp xã đã được xếp lương theo một trong các ngạch công chức hành chính quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu sau đó có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo thì kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ mới.

  => Nếu chị có sự thay đổi về trình độ (lên đại học) do được cơ quan cử đi học thì từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đại học chị sẽ được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn mới (tương đương trình độ đại học). 

  Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên được xếp lương theo ngạch chuyên viên (mã số 01.003). Hệ số là:

  2.34 - 2.67 - 3.00 - 3.33 - 3.66 - 3.99 - 4.32 - 4.65 - 4.98

  Nguyên tắc khi nâng ngạch sẽ xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới; nên hệ số mới của chị từ thời điểm có bằng tốt nghiệp đại học là 2.34 

   
  Báo quản trị |