Xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #516086 30/03/2019

  Lunakhung123
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2016
  Tổng số bài viết (297)
  Số điểm: 2489
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 67 lần


  Xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  Vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 52/2018/TT-NHNN quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó:

  - Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được chia thành các nhóm đồng hạng, cụ thể như sau:

  + Nhóm 1: Ngân hàng thương mại có quy mô lớn (tổng giá trị tài sản bình quân theo quý trong năm xếp hạng trên 100.000 tỷ đồng);

  + Nhóm 2: Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ (tổng giá trị tài sản bình quân theo quý trong năm xếp hạng bằng hoặc thấp hơn 100.000 tỷ đồng);

  + Nhóm 3: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

  + Nhóm 4: Công ty tài chính;

  + Nhóm 5: Công ty cho thuê tài chính;

  + Nhóm 6: Ngân hàng hợp tác xã.

  - Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp hạng theo hệ thống tiêu chí. Từng tiêu chí xếp hạng bao gồm nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm chỉ tiêu định tính. Nhóm chỉ tiêu định lượng đo lường mức độ lành mạnh hoạt động ngân hàng trên cơ sở số liệu hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nhóm chỉ tiêu định tính đo lường mức độ tuân thủ các quy định pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  - Trọng số của nhóm chỉ tiêu, trọng số của từng chỉ tiêu theo từng nhóm đồng hạng được xác định trên cơ sở tầm quan trọng của từng nhóm chỉ tiêu, từng chỉ tiêu đối với mức độ lành mạnh hoạt động ngân hàng và yêu cầu của công tác thanh tra, giám sát.

  - Căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt được, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp vào một trong các hạng sau: Tốt (A), Khá (B), Trung bình (C), Yếu (D) hoặc Yếu kém (E).

  - Hệ thống tiêu chí được sử dụng để xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

  + Vốn (C);

  + Chất lượng tài sản (A);

  + Quản trị điều hành (M);

  + Kết quả hoạt động kinh doanh (E);

  + Khả năng thanh khoản (L);

  + Mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường (S).

  Thông tư 52/2018/TT-NHNN bắt đầu áp dụng để xếp hạng từ năm 2019 và bãi bỏ Quyết định 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12/3/2008.

   
  764 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận