Xấy dựng Hệ thống thang lương

Chủ đề   RSS   
 • #383016 13/05/2015

  Xấy dựng Hệ thống thang lương

  Xin chào luật sư,

  Tôi hiện đang công tác tại doanh nghiệp may mặc gia công xuất khẩu và đang phụ trách mãng nhân sự của công ty.

  Công ty tôi thuộc vùng I và mức lương tối thiểu để xây dựng thang lương là : 3.100.000 đ

  Khi tôi trình hệ thống thang lương lên cơ quan nhà nước, được yêu cầu xây dựng như sau:

  + Cộng thêm 7% tay nghề ( doanh nghiệp tự đào tạo hoặc đã qua đào tạo ): mức thấp nhất 3.317.000 đ 

  Ví dụ công việc cắt chỉ, phụ, gấp xếp

  + Công thêm 5 % công việc nặng nhọc, độc hại { ok} 

  Cho tôi hỏi những vấn đề như sau:

  1. Học nghề và thử việc là giống hay khác nhau?

  2. Công ty tôi chỉ áp dụng hình thức thử việc ( nếu đạt thì nhận vào làm, không đạt thì không kí hợp đồng), không thực hiện đào tạo. Vì vậy, tôi chỉ áp dụng trả mức lương sau thử việc cho công việc cắt chỉ là 3.300.000đ là đúng hay sai?

   

  Nhờ luật sư tư vấn giúp

  Trân trọng cảm ơn!

  Ngọc Trâm

   
  2792 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #446325   11/02/2017

  Chào bạn,

  Trong câu hỏi của mình ngày 13/5/2015, bạn có thắc mắc về việc phân biệt giữa học nghề và thử việc cũng như về mức lương trả sau thử việc là 3.300.000 là đã đúng chưa. Dựa trên các thông tin mà bạn cung cấp, tôi xin đưa ra một số ý kiến về vấn đề mà bạn thắc mắc như sau:

  Thứ nhất, học nghề và thử việc giống hay khác nhau?

  Về học nghề, Điều 61, 62 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

  Điều 61. Học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động

  ...

  2. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận.

  3. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật này.”

  “Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

  1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

  Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.”

  Về thử việc, Điều 26 - Điều 29 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

  “Điều 26. Thử việc

  1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

  2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.”

  “Điều 27. Thời gian thử việc

  Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

  1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

  2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

  3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.”

  “Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc

  Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.”

  “Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

  1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

  2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận”.

  Theo các quy định trên thì có thể rút ra một số điểm khác biệt cơ bản giữa học viên và thử việc như sau:

  Một là, về bản chất:

  • Học nghề có thể hiểu là việc người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

  • Còn thử việc là việc người lao động vào làm cho người lao động một thời gian nhất định để người sử dụng lao động xem xét khả năng làm việc của người sử dụng lao động và nhận người lao động vào làm viêc nếu đạt yêu cầu sau thời gian này. Đây được xem như là “giai đoạn bản lề”, góp phần quyết định sự hợp tác giữa người lao động và người sử dụng lao động.   

  Hai là, về giới hạn thời gian:

  • Học việc: Pháp luật không quy định về giới hạn thời gian học nghề, thời gian học nghề do hai bên thỏa thuận.  

  • Thử việc: Căn cứ Điều 27 BLLĐ thì chỉ được thử việc 01 lần và thời gian thử việc tối đa là 60 ngày, 30 ngày, 06 ngày tùy từng loại công việc. Pháp luật cũng không cho phép thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng mùa vụ.   

  Ba là, về hình thức giao kết hợp đồng:

  • Đối với học nghề, căn cứ Khoản 1 Điều 62, BLLĐ thì người lao động và người sử dụng lao động bắt buộc phải giao kết hợp đồng đào tạo nghề.

  • Thử việc: Pháp luật không bắt buộc các bên phải giao kết hợp đồng thử việc bằng văn bản mà có thể thỏa thuận bằng miệng về thời gian thử việc.

  Bốn là, về tiền lương trả trong thời gian thử việc, học nghề:

  • Học nghề: Căn cứ Khoản 1, Điều 62, người lao động chỉ được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nếu người học nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách.

  • Thử việc: Tiền lương ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

   Năm là, về đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc, học nghề:

  • Học việc: Nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề thì sẽ giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng đào tạo nghề. Trường hợp không có thỏa thuận thì căn cứ Khoản 3 Điều 43, BLLĐ người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động. Cụ thể điều này quy định:

  “Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

  ….

  3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

  • Thử việc: Căn cứ Khoản 2 điều 29, trong thời gian thử việc thì một trong hai bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

  + Học nghề: căn cứ Khoản 3, Điều 61, hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật lao động.

  +Thử việc: Căn cứ Khoản 1 Điều 29 thì sau khi kết thúc thời hạn thử việc mà việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

  Thứ hai, công ty bạn chỉ áp dụng hình thức thử việc thì chỉ trả mức lương sau thử việc cho công việc cắt chỉ là 3.300.000 đồng là đúng hay sai?

  Theo thông tin bạn cung cấp thì khi bạn đệ trình hệ thống thang lương lên cơ quan nhà nước thì được yêu cầu: cộng thêm 7% tay nghề (doanh nghiệp tự đào tạo hoặc đã qua đào tạo): tối thiểu là 3.317.000 đồng (Ví dụ: công việc cắt chỉ…). Như vậy, trường hợp của bạn tuy doanh nghiệp không tổ chức đào tạo nhưng nếu doanh nghiệp thuê những người lao động đã được qua đào tạo để làm công việc cắt chỉ thì phải trả mức lương tối thiểu là 3.317.000 đồng chứ không phải là 3.300.000 đồng.  


  Trên đây là ý kiến chia sẻ của tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc. Việc đưa ra ý kiến dựa trên thông tin mà bạn cung cấp cũng như các quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp cần trao đổi thêm hoặc có vấn đề gì sai sót vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.

  Trân trọng cảm ơn,
  Chuyên viên tư vấn
  Nguyễn Thị Trà

  BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 32.123.124; (+84-4) 32.899.888 - E: cle.vietkimlaw@gmail.com; luatvietkim@gmail.com - W: www.vietkimlaw.com

  Ad: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | VPGD - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |