DanLuat 2015

xây dựng điểm trông trẻ tại doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #414586 27/01/2016

  xây dựng điểm trông trẻ tại doanh nghiệp

  Công ty tôi có quy mô 1500 công nhân, trong đó số lượng công nhân nữ đang nuôi con nhỏ chiếm số lượng lớn. Ban giám đốc công ty có dự kiến xây nhà trông trẻ dành cho con em cán bộ công nhân viên trong công ty, độ tuổi nhận trông là từ 3 tuổi tới hết 5 tuổi. 

  tôi xin hỏi là pháp luật có quy định như thế nào về trường hợp này và có chính sách ưu đãi gì hay không? xin cám ơn!

   
  1440 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #422312   21/04/2016

  LienHoangI7
  LienHoangI7

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2016
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn, trường hợp của bạn mình xin được tư vấn như sau:

  Để công ty được xây nhà trẻ cho con em cán bộ công nhân trong công ty, Công ty bạn phải đăng ký chức năng kinh doanh đào tạo mầm non. Tiếp theo Công ty phải xin giấy phép thành lập Trường Mầm non tư thục tại UBND cấp huyện. 

  Theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục, Điều 6 quy định về điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục:

  Nhà trường, nhà trẻ tư thục được UBND huyện cho phép thành lập khi bảo đảm các điều kiện sau:

  a, Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đi học;

  b, Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 15 nhòm trẻ, lớp mẫu giáo;

  c, Có đủ các bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 22 của Quy chế này;

  d, Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại Điều 29 của Quy chế này.

  Điều 4 Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung Điều 6  của Quy chế Tổ chức và hoạt động Trường Mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT bổ sung điều kiện cho phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục:

  1. Nhà trường, nhà trẻ tư thục được phép thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

  a, Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê  duyệt;

  b, Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường;

  c, Có khả năng tài chính, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của nhà trường, nhà trẻ tư thục.

  2. Nhà trường, nhà trẻ tư thục được phép hoạt động giáo dục khi có đủ các điều kiện sau:

  a, Có quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục;

  b, Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chunhr loại, số lượng, đáp ứng yêu cầu duy trì và phát triển hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 29 của Quy chế này;

  c, Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ tư thục đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho trẻ em, giáo viên và người lao động;

  d, Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

  đ, Có chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ GD-ĐT;

  e, Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn, đủ số lượng, hợp lý vể cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quy định tại Điều 14, 15, 16, 20 và 22 của Quy chế này; tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 22 và Điều 24 của Điều lệ Trường mầm non;

  g, Có quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

   

  Về chính sách ưu đãi, Điều 4 Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT quy định về chính sách ưu đãi đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục:

  1. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất, hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao, được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và chính sách khác theo quy định của Chính phủ;

  2. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành của Chính phủ về khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.

   

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-