DanLuat 2015

XÁC ĐỊNH TỔNG DOANH THU NĂM ĐỂ TÍNH GIẢM THUẾ TNDN

Chủ đề   RSS   
 • #315566 26/03/2014

  lienqdt

  Female
  Sơ sinh

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2012
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 245
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 0 lần


  XÁC ĐỊNH TỔNG DOANH THU NĂM ĐỂ TÍNH GIẢM THUẾ TNDN

  Xin hỏi các bạn

  Khoản hoàn nhập dự phòng rủi ro mà ghi tăng vào thu nhập khác thì khi xác định tổng doanh thu năm làm căn cứ áp dụng thuế suất 20% thì có được cộng vào để tính tổng doanh thu ko?

  Mình có xem tại Khoản 2 Điều 1 thông tư 141/2013/TT-BTC có hướng dẫn Thuế suất 20% ko áp dụng đối với các khoản thu nhập, nhưng chẳng thấy nói về khoản hoàn nhập dự phòng. Bạn nào biết cho mình xin ý kiến và kèm theo các văn bản hướng dẫn?

  Xin cảm ơn nhiều

   
  3753 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #318062   12/04/2014

  bluesky1984
  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (730)
  Số điểm: 6500
  Cảm ơn: 207
  Được cảm ơn 382 lần
  Moderator

  lienqdt viết:

  Xin hỏi các bạn

  Khoản hoàn nhập dự phòng rủi ro mà ghi tăng vào thu nhập khác thì khi xác định tổng doanh thu năm làm căn cứ áp dụng thuế suất 20% thì có được cộng vào để tính tổng doanh thu ko?

  Mình có xem tại Khoản 2 Điều 1 thông tư 141/2013/TT-BTC có hướng dẫn Thuế suất 20% ko áp dụng đối với các khoản thu nhập, nhưng chẳng thấy nói về khoản hoàn nhập dự phòng. Bạn nào biết cho mình xin ý kiến và kèm theo các văn bản hướng dẫn?

  Xin cảm ơn nhiều

  Bạn tham khảo đoạn trích dưới đây nhé.

  Theo Điều 7 của 123/2013/TT-BTC.

  Điều 7. Thu nhập khác

  Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

  9. Hoàn nhập các khoản dự phòng (trừ hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ khó đòi; Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá đã trích nhưng hết thời gian trích lập không sử dụng hoặc sử dụng không hết; Hoàn nhập trích lập quỹ dự phòng tiền lương).

   

  Theo Điều 1 của 141/2013/TT-BTC

  Điều 1. Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng

  1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp có thu (sau đây gọi là doanh nghiệp) có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

  Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kề của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào #ff8c00">chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bluesky1984 vì bài viết hữu ích
  lienqdt (17/04/2014)

0 Thành viên đang online
-