Xác định thu nhập này la thu nhập từ chuyển nhượng BDS hay là thu nhap của họat động sản xuất kinh doanh

Chủ đề   RSS   
 • #430555 12/07/2016

  Xác định thu nhập này la thu nhập từ chuyển nhượng BDS hay là thu nhap của họat động sản xuất kinh doanh

  Chao luật sư .

  Tôi có vấn đề thắc mắc nhờ luật sư tư vấn như sau : Công ty tôi là công ty cổ phần ( kinh doanh BDS ) , công ty có thực hiện bán căn hộ ( là 1 căn hộ chung cư tầng 5 - căn hộ này hiện là chi nhánh của công ty ) và là TSCD của công ty cho một cá nhân . Vậyy thu nhập từ chuyển nhượng căn hộ này có được xem là thu nhập từ họatt đồng kinh doanh của công ty hay la thu nhập từ chuyển nhượng BDS  . Vi nếu là thu nhập từ họat động kinh doanh của công ty thì thu nhập này được cấn trừ với chi phi họat động của công ty còn nếu là thu nhập từ chuyển nhượng BDS thì không được cấn trừ vào chi phí hoat động của công ty . 
   
  Mong sớm nhận được trả lời của luật sư .
  Cam on .
   
  2680 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận