Xác định hạn mức đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #484097 31/01/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1149)
  Số điểm: 7560
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 160 lần


  Xác định hạn mức đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Ông Nguyễn Văn A có một mảnh đất thửa số 15, tờ bản đồ số 25, diện tích 325,0m2. Ông chia tách cho 2 con trai năm 2004, mỗi người 100 m2, phần còn lại là của ông A 125 m2. Đến nay ông A và 2 con muốn làm thủ tục cấp bìa đỏ.

   Chú ý:

   Hạn mức công nhận đất ở địa bàn này là 200 m2

   Ông A và 2 con có hộ khẩu riêng của từng người

   Trên đất đã có nhà riêng của từng người

   Hồ sơ quản lý của phường là sổ mục kê ghi chép năm 1991

   Như vậy, gia đình ông A có được cấp đủ 325 m2 là đất ở cả không? hay chỉ được cấp 200 m2 đất ở còn lại là đất trồng cây lâu năm?

  Trường hợp này theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

  "3. Trường hợp thửa đất có nhiều hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng chung thì hạn mức đất ở quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này được tính bằng tổng hạn mức đất ở của các hộ gia đình, cá nhân đó.
  Trường hợp một hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhiều thửa đất có nhà ở có nguồn gốc của ông cha để lại hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất có nguồn gốc của ông cha để lại, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và không vi phạm pháp luật đất đai thì hạn mức đất ở được xác định theo quy định đối với từng thửa đất đó.
  "

  Nên trường hợp này hạn mức đất ở đây được xét trên tổng hạn mức của 3 hộ gia đình đúng không? các bạn cho mình ý kiến nhé.

   
  2618 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận