Vướng pháp lý về xử lý tài sản

Chủ đề   RSS   
 • #332553 10/07/2014

  Vướng pháp lý về xử lý tài sản

  Tôi Huỳnh Vĩnh Phúc thành viên

  Xin hỏi!

  Có 01 khách hàng A vay Ngân hàng, có thế chấp tài sản (Bất động sản) và đã đăng ký giao dịch bảo đảm đúng qui định hợp pháp. Nhưng khách hàng làm ăn thất bại không có tiền trả nợ và tự bán tài sản cũng khó và chậm.

  Khách hàng giao tài sản thế chấp cho Ngân hàng Vậy:

  Đề nghị thư viện pháp luật hướng dẫn cụ thể việc phối hợp để xử lý tài sản thế chấp khi đã có thỏa thuận trong hợp đồng là giao cho Ngân hàng được bán, hoặc nhận chính tài sản đảm bảo nợ. Có được không và theo qui định nào, thủ tục hồ sơ làm như thế nào? Xin cám ơn

   

   

   
  4875 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận