vướng mắc về tiền hỗ trợ di dời.

Chủ đề   RSS   
 • #394657 31/07/2015

  Hongphuongabc

  Female
  Mầm

  Trà Vinh, Việt Nam
  Tham gia:15/08/2014
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 500
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 0 lần


  vướng mắc về tiền hỗ trợ di dời.

  Tòa án gởi giấy quyết định buộc anh trai phải di dời nhà và các tài sản gắn liền với đất trả lại đất trống cho tôi. Thời gian  quy định di đời là 6 tháng (kể từ ngày 3/2/2015 - 3/8/2015).  Tiền hỗ trợ di đời là 5 triệu đồng.
  Ngày 31/6/2015 tôi có đến tòa án nộp (nạp) 5 triệu đồng nhưng tòa án không nhận số tiền đó.
  Ngày 29/6/2015 tôi có gởi đơn cho tòa, trong đơn ghi rõ diện tích nhà ở, chuồng trại,... của anh trai tôi và yêu cầu tòa thi hành án. Nhưng chưa nộp tiền.
  Cho đến hôm nay (31/7/2015) thời gian quy định di đời sắp hết.
  Vậy cho tôi xin hỏi:
  + Tôi phải làm sao? Phải tiến hành làm những thủ tục gì  để tòa án thi hành án như trong quyết định?
  +Nếu hết hạn di dời (hết ngày 3/8/2015) mà anh trai tôi vẫn không chịu di dời, vậy  toàn án có cho thêm hạn di dời là 15 ngày nữa không?
  Tôi xin chân thành cảm ơn.

   

  Hongphuongabc

   
  3458 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #395780   10/08/2015

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Nếu anh bạn không chịu di dời thì bạn gửi đơn lên Chi cục thi hành án dân sự  yêu cầu cưỡng chế thực hiện theo đúng quy định.

  Điều 30. Thời hiệu yêu cầu thi hành án

  1. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

  Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

  Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

  2. Đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định của Luật này thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án.

  3. Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.

  Luật thi hành án dân sự 2008

  Điều 31. Tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án

  1. Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.

  Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

  2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:

  a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

  b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

  c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

  d) Nội dung yêu cầu thi hành án;

  đ) Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;

  e) Ngày, tháng, năm làm đơn;

  g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có. 

  Luật Thi hành án dân sự sửa đổi 2014

   

   
  Báo quản trị |