Vướng mắc về Thông tư 179/2012/BTC

Chủ đề   RSS   
 • #231455 06/12/2012

  giangvh

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:25/12/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Vướng mắc về Thông tư 179/2012/BTC

  Toi có một số vướng mắc như sau về Thông tư 179/2012:Theo mục 2 điều 3

  2. Đối với việc đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán thì thực hiện theo tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản công bố tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

  Theo điều 4:

  Đối với những ngoại tệ mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không công bố tỷ giá quy đổi ra “Đồng” Việt Nam:

  1. Trường hợp doanh nghiệp mở tài khoản tại một ngân hàng thương mại có công bố tỷ giá của đồng ngoại tệ đó thì khi quy đổi thực hiện theo tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại mà doanh nghiệp mở tài khoản tại thời điểm đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ.

  2. Trường hợp doanh nghiệp mở tài khoản tại nhiều ngân hàng thương mại có công bố tỷ giá của đồng ngoại tệ đó thì khi quy đổi thực hiện theo tỷ giá giao dịch bình quân của các ngân hàng thương mại mà doanh nghiệp mở tài khoản tại thời điểm đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ.

  3. Trường hợp ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản không có công bố tỷ giá của đồng ngoại tệ đó thì khi quy đổi thực hiện thông qua tỷ giá của một số đơn vị ngoại tệ chủ yếu mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố theo tỷ giá giao dịch bình quân của các ngân hàng tại thời điểm đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ.

  Hiện tại tôi đang hiểu như sau:

  - Đối với những ngoại tệ nhà nước VN công bố tỷ giá quy đổi ra "đồng" Việt Nam thì sẽ thực hiện theo mục 2 điều 3.

  VD: USD là ngoại tệ NHNN công bố tỷ giá

  Doanh nghiệp A có TK USD mở tại 3 NH: NH Công thương, VCB, ACB

  Cuối kỳ đánh giá CLTG sẽ theo tỷ giá của từng NH mà không lấy tỷ giá bình quân của 3 ngân hàng

  - Nếu NHNN không công bố tỷ giá thì sẽ thực hiện theo điều 4

  Một cách hiểu khác của bạn tôi:

  - Khoản 1, khoản 2 của điều 4 là chi tiết của khoản 2 điều 3 không quan tâm tới việc NHNN không công bố hay có công bố

  Nếu mở tại 1 ngân hàng thì dùng tỷ giá của ngân hàng đó

  Nhiều ngân hàng thì lấy tỷ giá bình quân của các ngân hàng nếu các ngân  hàng đều công bố

  Trong trường hợp 1 trong các ngân hàng không công bố tỷ giá thì lấy theo tỷ giá BQLNH

  Vậy tôi muốn hỏi cách hiểu nào đúng

   
  5995 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận