DanLuat 2015

Vướng mắc về công ty TNHH

Chủ đề   RSS   
 • #518886 25/05/2019

  Tinh1445
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2019
  Tổng số bài viết (153)
  Số điểm: 2160
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 34 lần


  Vướng mắc về công ty TNHH

  Một công ty trách nhiệm có 3 thành viên. 1 thành viên là công ty nắm giữ 53%, 1 cá nhân nắm giữ 22% và 1 cá nhân giữ 25%. Vậy trong trường hợp người nắm giữ 22% kia muốn rút vốn khỏi công ty này thì phải làm gì, cần những thủ tục nào?

   
  166 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #518897   25/05/2019

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (13726)
  Số điểm: 94426
  Cảm ơn: 3104
  Được cảm ơn 4742 lần
  SMod

  Bạn tham khảo điều 52, 53 luật doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |  
 • #518937   26/05/2019

  Căn cứ tại Khoản 2 Điều 51 Luât doanh nghiệp 2014, quy định về nghĩa vụ của thành viên như sau:

  "Điều 51: Nghĩa vụ của thành viên

  ....

  2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này.

  ..."

  Theo đó, bạn không được rút vốn ra khỏi công ty mà bạn có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp hoặc bạn có thể chuyển nhượng phần vốn góp của mình hoặc thay đổi vốn điều lệ trong một số trường hợp mà pháp luật có quy đinh.

   
  Báo quản trị |