Vướng mắc trong việc mức đóng bảo hiểm cho người quản lý doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #419308 22/03/2016

  Vướng mắc trong việc mức đóng bảo hiểm cho người quản lý doanh nghiệp

  Tôi có một số vấn đề sau mong các bạn cùng trao đổi, cảm ơn nhiều!

  Tại khoản 2.3 Điểm 2, quyết định số 1111/qđ-bhxh ngày 25/10/2011 về việc ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định: “Người lao động là người quản lý doanh nghiệp thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc là mức tiền lương do Điều lệ của công ty quy định”.

  Nhưng hiện nay quyết định 1111 đã bị thay thế bởi Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 về việc ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành không còn quy định khoản trên nữa. Vậy cho tôi hỏi hiện hành tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của đối tượng nêu trên thực hiện theo quy định nào.

  Xin cảm ơn!

   
  3248 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #419313   22/03/2016

  ngocsang242 viết:

  Tôi có một số vấn đề sau mong các bạn cùng trao đổi, cảm ơn nhiều!

  Tại khoản 2.3 Điểm 2, quyết định số 1111/qđ-bhxh ngày 25/10/2011 về việc ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định: “Người lao động là người quản lý doanh nghiệp thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc là mức tiền lương do Điều lệ của công ty quy định”.

  Nhưng hiện nay quyết định 1111 đã bị thay thế bởi Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 về việc ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành không còn quy định khoản trên nữa. Vậy cho tôi hỏi hiện hành tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của đối tượng nêu trên thực hiện theo quy định nào.

  Xin cảm ơn!

  Chào bạn,

  Bạn cứ căn cứ vào Khoản 1.1 Điều 5 thôi 

  Điều 5. Mức đóng và trách nhiệm đóng

  1. Mức đóng và trách nhiệm đóng của người lao động

  1.1. Người lao động quy định tại Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, Khoản 1 Điều 4, hằng tháng đóng bằng 8% mức liền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

  Như vậy, văn bản nào có quy định lương tháng của người quản lý thì căn cứ theo mức lương đó để đóng BHXH như: hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm,....

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
  ngocsang242 (23/03/2016)
 • #419372   23/03/2016

  Thanks bạn đã tư vấn. Nhưng người quản lý doanh nghiệp theo ý mình ở đây là chủ DNTN, giám đốc Cty TNHH MTV không có lương. Vậy thì quy định nào để tính mức đóng bhxh cho họ.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #419375   23/03/2016

  ngocsang242 viết:

  Thanks bạn đã tư vấn. Nhưng người quản lý doanh nghiệp theo ý mình ở đây là chủ DNTN, giám đốc Cty TNHH MTV không có lương. Vậy thì quy định nào để tính mức đóng bhxh cho họ.

   

  Chào bạn,

  Thứ nhất, Những người được xem là người quản lý doanh nghiệp (Khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014) "18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty."

  Thứ hai, đối tượng tham gia BHXH là "1.5. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;"

  --> nếu người quản lý doanh nghiệp không hưởng lương thì không phải tham gia BHXH

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
  ngocsang242 (23/03/2016)
 • #419436   23/03/2016

  Nhưng theo quy định tại Khoản 3, điều 2 luật BHXH 2014 quy định:

  3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

  Như vậy thì doanh nghiệp tư nhân, cty tnhh một thành viên. Giám đốc, chủ DN không hưởng lương nhưng vẫn thuộc đối tượng là người sử dụng lao động nêu trên mà.

  Xin tư vấn thêm về vấn đề này và đâu là căn cứ đóng BHXH cho những người trên.

  Cảm ơn nhiều!

   
  Báo quản trị |  
 • #419440   23/03/2016

  ngocsang242 viết:

  Nhưng theo quy định tại Khoản 3, điều 2 luật BHXH 2014 quy định:

  3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

  Như vậy thì doanh nghiệp tư nhân, cty tnhh một thành viên. Giám đốc, chủ DN không hưởng lương nhưng vẫn thuộc đối tượng là người sử dụng lao động nêu trên mà.

  Xin tư vấn thêm về vấn đề này và đâu là căn cứ đóng BHXH cho những người trên.

  Cảm ơn nhiều!

  Chào bạn,

  tại khoản 3 điều 2 luật liệt kê các nhóm người sử dụng lao động phải tham gia bhxh. Tuy nhiên, nếu trong công ty không có người lao động thuộc diện đóng bhxh thì công ty không phải tham gia.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
  ngocsang242 (24/03/2016)
 • #419513   24/03/2016

  Theo LS thì "nếu trong công ty không có người lao động thuộc diện đóng bhxh thì công ty không phải tham gia".

  Theo tôi được biết thì nếu trường hợp nêu trên Cty không phải tham gia cho người lao động thôi chứ chủ DNTN, GĐ Cty TNHH MTV vẫn phải tham gia cho bản thân mình chứ vì theo khoản 3, điều 2 luật nêu rõ là" người sử dụng lao động phải tham gia bhxh bắt buộc là..... có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động" chứ đâu phải có sử dụng lao động có hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đâu.

  Mong LS cho em thêm ý kiến về vấn đề này. Cảm ơn nhiều!

   
  Báo quản trị |  
 • #419564   24/03/2016

  hvquyen1
  hvquyen1
  Top 50
  Lớp 9

  Bắc Ninh, Việt Nam
  Tham gia:20/09/2012
  Tổng số bài viết (1606)
  Số điểm: 11550
  Cảm ơn: 167
  Được cảm ơn 811 lần


  Bạn ngocsang242 đang hiểu nhầm cụm từ "người sử dụng lao động".

  Từ "người" ở câu trên đã được nhân cách hóa đấy, nó ám chỉ một đơn vị cụ thể nào đó hay một cá nhân cụ thể nào đó mà có sử dụng lao động hợp đồng mà HĐLĐ đó thuộc đối tượng tham gia BHXH thì đơn vị/ cá nhân đó phải có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký tham gia BHXH cho người lao động của đơn vị mình.

  Ví dụ:

  1, Cty A có sử dụng lao động gồm những người sau:

  -Ông B: ký HĐLĐ 12 tháng

  - Bà C: ký HĐLĐ 2 tháng

  - Ông D: ký HĐLĐ 3 tháng

  Như vậy Cty A là "người" sử dụng lao động, phải lập hồ sơ tham gia BHXH cho ông A và ông D

  2. Ông H là chủ xưởng mộc, có sử dụng những người sau:

  -Ông I: ký HĐLĐ không thời hạn

  -Ông K: ký HĐLĐ 2 tháng

  -Ông N: ký HĐLĐ 6 tháng

  Như vậy ông H là người sử dụng lao động, phải lập hồ sơ tham gia BHXH cho ông I và ông N, còn bản thân ông H không phải tham gia BHXH.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hvquyen1 vì bài viết hữu ích
  ngocsang242 (25/03/2016)