Vui lòng giúp e trả lời câu hỏi nhận định ạ

Chủ đề   RSS   
  • #509541 06/12/2018

    Vui lòng giúp e trả lời câu hỏi nhận định ạ

    1 sự mâu thuẫn giữa tính giai cấp và tính xã hội của pháp luật sẽ làm kìm hãm sự phát triển của xã hội 2 hệ thống pháp luật về cơ bản chính là hệ thống các ngành luật và các văn bản quy phạm pháp luật của mỗi quốc gia 3 quy định chính là quy phạm pháp luật khi thể hiện ra bên ngoài thành những điều luật E cảm ơn
     
    746 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận