DanLuat 2015

Vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #363632 19/12/2014

  Vốn đầu tư nước ngoài

  Xin chào luật sư !

  Công ty chúng tôi có một vướng mắc với cơ quan thuế về việc góp vốn đầu tư mở rộng nhu sau: 

  Theo kế hoạch đăng ký góp vốn ban đầu với ban quản lý KCN Bắc Ninh công ty có đăng kí đầu tư máy móc thiết bị sản xuất thành ba giai đoạn theo năm sản xuất thứ I,II và III với tổng số vốn điều lệ là 6000000usd và vốn đầu tư là 10000000usd.Trong quá trình sản xuất năm 2008công ty chúng tôi đã thực hiện nhập khẩu 90% số máy móc hiện đang sử dụng cùng việc hoàn thành xây dựng nhà xưởng, tuy nhiên vẫn chưa góp đủ số vốn góp điều lệ đã đăng kí như trên. Cụ thể hết năm 2008 tổng số tài sản là 53.509.136.095 VND ( tương đương xưởng SX+15 dây truyền sản xuất hạt nhựa). Đến hết năm 2011 tổng số tài sản là 56.125.408.028 VND (mua thêm một số tài sản khác phục vu sản xuất như xe nâng, xe tải, hệ thống camera). Trong 4 năm hoạt động này công ty cũng chỉ sử dụng 15 dây truyền sản xuất hạt nhựa nhập về năm 2008 để sản xuất.Đến năm 2012, công ty có thêm một số khách hàng mới và khách hàng có yêu cầu công ty chúng tôi phải có tồn kho theo hạn mức nên công ty có xây thêm một nhà kho mới trị giá 14.619.000.000 VND để chứa hàng ( thành phẩm cùng nguyên liệu), và công suất của 15 dây truyền sản xuất nhập về năm 2008 vẫn được sủ dụng mà không nhập mua thêm vì vẫn đáp ứng đủ nhu cầu cho khách hàng, không phát triển thêm sản phẩm mới, không làm tăng doanh thu trên số tài sản tăng thêm này đồng thời tổng số tài sản lũy kế dến hết năm 2012 là 72.751.860.628 VND.Đến năm 2013, để đáp ứng cung cấp hàng cho khách hàng nhanh hơn, công ty có mua thêm 2 xe tải và một số máy nén khí, máy biến tần để ổn định máy móc bằng vốn tự có, tổng số tài sản đạt 75.120.727.834VND.Chúng tôi không tăng thêm vốn điều lệ, không tăng quy mô sản xuất, việc mua sắm đầu tư thêm tài sản cố định vẫn nằm trong khoảng vốn đầu tư ban đầu là 6000000 usd. Theo cách hiểu của công ty chúng tôi, việc ưu đãi đầu tư là nằm trong tổng số vốn đầu tư ghi trong GCN ĐT lần đầu là 10 000000 USD. Nếu chúng tôi đầu tư vượt số vốn đầu tư nêu trên mới là đầu tư mở rộng và không được hưởng ưu đãi. Do vậy, số vốn đầu tư 75.120.727.834 nêu trên chưa vượt số vốn đầu tư ghi trong GCN ĐT thì chưa là đầu tư mở rộng, do vậy vẫn được hưởng ưu đãi đầu tư.ên Tuy nhiên cơ quan thuế ko chấp nhận ý kiến trìn bày trên của cty chúng tôi, mà phản hồi lại như sau: 

  "Tại khoản 1, Điều 2 và Điều 62 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

  “Điều 62. Triển khai dự án đầu tư

  Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, nội độ dung, tiến đã cam kết và các quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư; tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, về môi trường, về lao động, về đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.”

  “1. Vốn đầu tư là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các tài sản hợp pháp khác để thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp. Tài sản hợp pháp gồm:

  a) Cổ phần, cổ phiếu hoặc các giấy tờ có giá khác;

  b) Trái phiếu, khoản nợ và các hình thức vay nợ khác;

  c) Các quyền theo hợp đồng, bao gồm cả hợp đồng chìa khóa trao tay, hợp đồng xây dựng, hợp đồng quản lý, hợp đồng phân chia sản phẩm hoặc doanh thu;

  d) Các quyền đòi nợ và quyền có giá trị kinh tế theo hợp đồng;

  đ) Công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả nhãn hiệu thương mại, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, tên thương mại, nguồn gốc hoặc tên gọi xuất xứ;

  e) Các quyền chuyển nhượng, bao

   

  gồm cả các quyền đối với thăm dò và khai thác tài nguyên;

  g) Bất động sản; quyền đối với bất động sản, bao gồm cả quyền cho thuê, chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp hoặc bảo lãnh;

  h) Các khoản lợi tức phát sinh từ hoạt động đầu tư, bao gồm cả lợi nhuận, lãi cổ phần, cổ tức, tiền bản quyền và các loại phí;

  i) Các tài sản và quyền có giá trị kinh tế khác theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.”

  Theo các quy định nêu trên thì Công ty phải thực hiện đầu tư xong, bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 3/2008, tổng vốn đầu tư bằng tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán. Theo Báo cáo tài chính năm 2012 do Công ty cung cấp thì: Tổng giá trị tài sản tại thời điểm 01/01/2012 là 198.266.106.284 đồng, tương đương 12.477.414 USD (tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm 31/3/2008 - thời điểm đi vào hoạt động - là 15.890đồng/USD), tại thời điểm 31/12/2012 là 273.547.848.142 đồng, tương đương 17.215.094 USD. Như vậy tổng số vốn đầu tư đã vượt quá so với vốn đầu tư đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đầu tư ."

  Vậy chúng tôi xin hỏi :

  1- Tổng tài sản trên bảng cân đối kế toán có đựoc tính là tổng vốn đàu tư? theo luật nào?(Điều 2 và Điều 62 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 ( chỉ là nêu danh mục các khoản được chấp nhận là vốn đầu tư

  chứ ko nói là bắt buộc các khoản đó phải chuyển sang vốn đầu tư):?
  2-Vốn đầu tư cụ thể có thể xác định gồm những khoản nào trên bảng cân đối kế toán?chi tiết theo luất nào
   
  1887 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-