DanLuat 2015

Vốn đầu tư doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #446802 18/02/2017

  dunghungbq

  Sơ sinh

  Hà Giang, Việt Nam
  Tham gia:17/02/2017
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 1 lần


  Vốn đầu tư doanh nghiệp

  Chào Luật sư! 

  Em xin có một câu hỏi, mong nhận được sự giải đáp của các anh chị có chuyên môn. 

  - Em có chung vốn với một người bạn mở một công ty kinh doanh xăng dầu, trong đó số vốn đóng góp bỏ ra của hai người là 50/50, số vốn em góp vào đã được thể hiện trên giấy chứng nhận vốn góp. cây xăng được xây dựng trên ô đất có diện tích 4.000m2 trong đó có 2000m2 là bìa đỏ đứng tên của em và 2000m2 có bìa đỏ đứng tên bạn em. Vậy xin hỏi các anh chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em ngoài số vốn đã đóng góp được thể hiện trong giấy chứng nhận góp vốn ra, một nửa ô đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của em đóng góp vào công ty,  khi sang tên quyến sử dụng đất cho công ty, vậy có giấy tờ gì và cần làm gì để có căn cứ sau này chứng minh nó là của mình không ạ, và nếu sau này khi không muốn kinh doanh nữa em có thể tách ra và lấy lại quyền sử dụng đất của mình không ạ?

  - Em cũng xin hỏi thêm khi thành lập công ty em muốn cả em và bạn em đều là người đại diện pháp luật và có quyền lợi,nghĩa vụ tương đương trong quá trình hoạt động và đều có quyền quyết định như nhau có được không?Trong điều lệ mình cần thể hiển rõ mục nào để em và bạn em đều có quyền đại diện pháp luật và nghĩa vụ như nhau trong hoạt động của công ty ạ?

  - Em xin chân thành cảm ơn, rất mong nhận được sự tư vấn giải đáp thắc mắc của anh chị!!!

   
  1655 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #446804   18/02/2017

  lawyerinthefuture
  lawyerinthefuture
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:29/10/2016
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 3160
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 113 lần


  Mình xin góp ý để bạn tham khảo thêm nhé !

  Thứ nhất, bạn muốn góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất vào thành lập công ty với bạn của bạn thì để hạn chế rủi ro bạn phải làm hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất có công chứng, chứng thực, sai khi hoàn tất hồ sơ thì giá trị quyền sử dụng đất này thuộc về công ty, bạn sẽ giữ lại hợp đồng góp vốn đó để làm bằng chứng là mình đã góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất vào công ty.

  Thứ hai, bạn muốn bạn và bạn của bạn đều là đại diện theo pháp luật thì vẫn được, tùy thuộc vào điều lệ của công ty quy định số lượng người đại diện theo pháp luật ( căn cứ tại khoản 1, 2 điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014)

  Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   

  Và đây là nội dung của Điều lệ công ty

   

   Điều 25. Điều lệ công ty

  1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

  Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

  b) Ngành, nghề kinh doanh;

  c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

  d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

  đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

  e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

  g) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

  h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

  i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

  k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

  l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

  m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

  n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

  2. Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

  a) Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

  b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

  c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

  d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

  3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

  a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

  b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

  c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

   

   

  " Dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến "

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lawyerinthefuture vì bài viết hữu ích
  dunghungbq (18/02/2017)
 • #446807   18/02/2017

  dunghungbq
  dunghungbq

  Sơ sinh

  Hà Giang, Việt Nam
  Tham gia:17/02/2017
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 1 lần


  Xin cảm ơn bài viết của bạn đã tư vấn.

   
  Báo quản trị |  
 • #449136   09/03/2017

  giaphattran
  giaphattran
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/10/2015
  Tổng số bài viết (167)
  Số điểm: 900
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 13 lần


  Chào bạn, đối với câu hỏi của bạn, Luật Gia Phát xin trả lời như sau:

  Thứ nhất, đối với việc bạn muốn góp vốn quyền sử dụng đất của mình vào công ty thì bạn phải thực hiện thủ tục sang tên quyền sử dụng đất này. Trường hợp bạn muốn sử dụng quyền sử dụng đất này vào hoạt động của công ty mà không muốn chuyển quyền thì bạn hoàn toàn có thể lập hợp đồng thuê đất này giữa bạn và công ty.

  Thứ hai, đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên mà hai bạn thành lập, các bạn hoàn toàn có thể đăng ký 02 người đại diện theo pháp luật. Điều này hoàn toàn phù hợp với pháp luật Doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan. Đồng thời với đó, tại Điều lệ công ty, ở điều khoản người đại diện theo pháp luật phải thể hiện rõ công ty bạn có 02 người đại diện theo pháp luật, họ giữ chức vụ gì trong công ty, điều kiện đối với người đại diện ra sao...

  Trân trọng!

  Cập nhật bởi giaphattran ngày 10/03/2017 08:50:50 SA
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-