Vợ nghỉ thai sản chồng được hưởng quyền lợi gì?

Chủ đề   RSS   
 • #471751 22/10/2017

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1157)
  Số điểm: 9154
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 177 lần


  Vợ nghỉ thai sản chồng được hưởng quyền lợi gì?

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con lao động nam đóng BHXH được hưởng theo quy định như sau:

  “2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

  a) 05 ngày làm việc;

  b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

  c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

  d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

  Mức hưởng đối với người chồng được quy định tại Điều 39 Luật BHXH.

  "1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

  a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

  b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;"

  Cụ thể, Mức hưởng = [mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản (nếu người chồng đã tham gia bảo hiểm từ 06 tháng trở lên) hoặc mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (nếu dưới 06 tháng thì bình quân các tháng đã đóng)] / (chia) cho 24 ngày x (nhân) số ngày người chồng nghỉ việc theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật BHXH.

  - Ngoài ra theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH:

   "Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

  Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con"

  Như vậy, theo quy định trên thì người chồng sẽ được trợ cấp 1 lần với mức trợ cấp là 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con (ở thời điểm hiện tại thì mức lương cơ sở là 1,3 triệu).

  Mình chỉ tìm được các quy định này thôi, nếu bạn nào tìm được khoản nào nữa hoặc có ý kiến khác thì phản hồi để mình tham khảo thêm nhé!

   
  2378 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #471761   22/10/2017

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14558)
  Số điểm: 100814
  Cảm ơn: 3323
  Được cảm ơn 5154 lần
  SMod

  Cần nói cho rõ là chỉ có một số ít các ông chồng được trợ cấp 1 lần với mức trợ cấp là 2 lần mức lương cơ sở.

   
  Báo quản trị |  
 • #471766   22/10/2017

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1157)
  Số điểm: 9154
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 177 lần


  Tại sao là một số ít?. Bởi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, nếu anh đã thỏa mãn đầy đủ các điều kiện mà pháp luật đã đặt ra thì anh hoàn toàn có thể nhận trợ cấp một lần được chứ?.

  Cụ thể, theo hướng dẫn tại Điều 9 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định: "a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con" thì đã đủ điều kiện nhận trợ cấp 1 lần bằng 2 tháng lương cơ sở khi sinh con rồi?.

   
  Báo quản trị |  
 • #471774   22/10/2017

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14558)
  Số điểm: 100814
  Cảm ơn: 3323
  Được cảm ơn 5154 lần
  SMod

  Đúng là nếu thỏa mãn quy định của pháp luật thì sẽ được hưởng. Vấn đề là trong số 100 anh chồng tham gia BHXH có vợ sinh con thì số lượng anh có vợ cũng tham gia BHXH là phần nhiều hay phần ít ?

   
  Báo quản trị |