DanLuat
×

Thêm bình luận

Vì mục đích xây dựng căn cứ quân sự Nhà nước quyết định thu hồi 3ha ...

(YenYT)

  •  2004
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…