VIẾT SAI ĐỊA CHỈ Ở MẪU 06/gtgt

Chủ đề   RSS   
 • #378088 08/04/2015

  VIẾT SAI ĐỊA CHỈ Ở MẪU 06/gtgt

  Công ty Em làm mẫu 06/GTGT  để được áp dụng phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ. nhưng do nhầm lẫn nên đã ghi sai địa chỉ công ty. vậy bây giờ Em phải xử lý như thế nào ah?

  Em cảm ơn!

   
  2086 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận