Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Chủ đề   RSS   
 • #323202 14/05/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3535)
  Số điểm: 108017
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4307 lần


  Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP để thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/04/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

  Theo đó, có sáu nội dung cụ thể phải thực hiện: Thông tin, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết; Xây dựng thể chế và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế; Hội nhập kinh tế quốc tế; Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị; Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, dân tộc, giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác.

  Đối với nội dung Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh phải thực hiện những vấn đề sau:

  1. Tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước

  Xây dựng và triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng đến năm 2020, khai thác hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, vị thế của đất nước nhằm xây dựng quân đội từng bước hiện đại và tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước, nâng cao chất lượng dự báo, tham mưu chiến lược, tăng cường khả năng đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.

  Đề xuất các biện pháp phát triển và đưa vào chiều sâu quan hệ quốc phòng song phương với các nước; tham gia chủ động, tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả vào các hoạt động đối ngoại đa phương về quốc phòng.

  2. Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

  Xây dựng và triển khai kế hoạch tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc từ năm 2014; các hoạt động kiểm soát vũ khí hủy diệt hàng loạt, các hoạt động diễn tập chung với lộ trình phù hợp với khả năng của quân đội ta.

  3. Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động thù địch

  Xây dựng và triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an ninh đến năm 2020; chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; nâng cao hiệu quả quan hệ, hợp tác với các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát các nước, hoàn thiện hành lan pháp lý, từng bước đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

  Tham gia tích cực các cơ chế hợp tác đa phương về đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ngăn ngừa, giảm thiểu các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; phát huy vai trò, trách nhiệm của Việt Nam tại các cơ chết hợp tác đa phương.

  Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 13/05/2014.

  "Hãy sống như bạn chỉ còn một ngày để sống, hãy làm việc như bạn chỉ còn một ngày để làm việc, hãy yêu như bạn chưa từng yêu và chỉ có một lần để được yêu"

  Email: thanhhuu050690@gmail.com

   
  3557 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận