viết hóa đơn hàng không chịu thuế

Chủ đề   RSS   
 • #133443 23/09/2011

  mapngo

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/09/2011
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 375
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  viết hóa đơn hàng không chịu thuế

  Cả nhà ơi cho mình hỏi
  Mình mới vào làm ở công ty thiết kế web, thiết kế web của mình không chịu thuế GTGT nhưng hóa đơn chị kế toán trước toàn ghi thuế suất 0% và phần tiền thuế thì gạch ngang. Không biết chị í ghi thế có sai và ảnh hưởng gì không nhỉ? nếu kê thuế GTGT đầu ra thì mình kê vào mục nào thì hợp lý
  Thanks cả nhà!
   
  7772 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #133554   23/09/2011

  thuythuythao
  thuythuythao
  Top 500
  Lớp 1

  Lai Châu, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2010
  Tổng số bài viết (289)
  Số điểm: 2692
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 77 lần


  thiết kế Web là dịch vụ không chịu thuế, chứ không phải thuế GTGT 0% đâu.
   
  Báo quản trị |  
 • #133555   23/09/2011

  thuythuythao
  thuythuythao
  Top 500
  Lớp 1

  Lai Châu, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2010
  Tổng số bài viết (289)
  Số điểm: 2692
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 77 lần


  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  *****

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ******

  Số: 5315/TCT-CS
  V/v thuế GTGT đối với dịch vụ thiết kế website.

   Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

   

  Kính gửi:

  Công ty TNHH tin học Vi Na.
  (Số 160/57/36/1B Nguyễn Văn Quỳ, KP1, P. Phú Nhuận, Q7, TP Hồ Chí Minh)

  Trả lời công văn số 06/CV ngày 23/112007 của Công ty TNHH Tin học Vi Na về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Về thuế suất thuế GTGT đối với thiết kế website:

  Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1857/TCT-PCCS ngày 30/5/2006 hướng dẫn thiết kế website (mã ngành 7323-732300) thuộc ngành dịch vụ cung cấp phần mềm, vì vậy, dịch vụ này không thuộc diện chịu thuế GTGT.

  2. Về ưu đãi thuế TNDN:

  Căn cứ mục I phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Đầu tư) thì sản xuất sản phẩm phần mềm và cung cấp các dịch vụ phần mềm được ưu đãi thuế TNDN. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

  Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH tin học Vi Na được biết và thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên
  - Cục thuế TP HCM;
  - Vụ Pháp chế
  - Ban HT, PC, TTTĐ;
  - Lưu: VT, CS (3b)

   KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
   PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
  Phạm Duy Khương

   
  Báo quản trị |  
 • #133560   23/09/2011

  thuythuythao
  thuythuythao
  Top 500
  Lớp 1

  Lai Châu, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2010
  Tổng số bài viết (289)
  Số điểm: 2692
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 77 lần


  Theo TT 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT quy định như sau:

  A. PHẠM VI ÁP DỤNG

  II. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ

  21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợp không tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

  Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |  
 • #133562   23/09/2011

  thuythuythao
  thuythuythao
  Top 500
  Lớp 1

  Lai Châu, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2010
  Tổng số bài viết (289)
  Số điểm: 2692
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 77 lần


  Bạn kê thuế GTGT vào mục hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT nhé.
   
  Báo quản trị |