DanLuat 2015

Viên chức làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước cố được phụ cấp công vụ không?

Chủ đề   RSS   
  • #191411 05/06/2012

    Viên chức làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước cố được phụ cấp công vụ không?

    Em là một viên  chức biên chế về cơ quan đơn vị sự nghiệp nhưng được trưng tập về làm việc tại một phòng chuyên môn của một huyện có chức năng quản lý nhà nước thì có được hưởng phụ cấp công vụ không? em thấy trong NĐ06/2010/NĐ-CP tại Điều 6 khoản 2 mục (c) có quy định là "Người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân" vậy em hỏi như em thì có được hưởng phụ cấp công vụ không?
     
    4184 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-