Việc ký kết hợp đồng, giao dịch của Công ty CP trong chương V luật doanh nghiệp 2014

Chủ đề   RSS   
 • #423379 03/05/2016

  Việc ký kết hợp đồng, giao dịch của Công ty CP trong chương V luật doanh nghiệp 2014

  Kính gửi luật sư.

  Thưa luật sư, em có thắc mắc trong luật doanh nghiệp 2014 như sau:

  Ở điều 149, khoản 2 quy định: Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: thì tại điểm h):

  h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật này;

  Còn ở điều 162 quy định: Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, ở khoản 2, khoản 3:

  2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

  3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này.Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

  Thưa luật sư em thấy quy định tại điểm h khoản 2 điều 149 và quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 162 có mâu thuẫn nhau hay em chưa phân biệt rõ được từ "thông qua" và từ "chấp thuận" ở 2 điều này hay em chưa hiểu được vấn đề nào khác.

  Kính mong luật sư chỉ bảo rõ!

   
  3926 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #425881   30/05/2016

  lamsonlawyer
  lamsonlawyer
  Top 75
  Male
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/01/2012
  Tổng số bài viết (894)
  Số điểm: 5509
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 433 lần


  Chào bạn, liên quan đến vấn đề bạn hỏi, Luật sư tư vấn như sau:

  Vấn đề không phải là ở “thông qua” hay “chấp thuận” như bạn nghĩ. Vấn đề là quy định tại hai Điều Luật này là cho hai trường hợp khác nhau.

  - Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014 là quy định về quyền và nghĩa vụ của HĐQT trong giao dịch, hợp đồng bình thường. HĐQT được ký kết hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

  - Điều 162 là quy định về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với các cá nhân, tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 162. Khoản 2 Điều 162 quy định hợp đồng, giao dịch với các tổ chức, cá nhận quy định tại Khoản 1 Điều 162 mà giá trị hợp đồng, giao dịch đó nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất thì chỉ cần HĐQT chấp thuận. Trường hợp lớn hơn 35% thì theo quy định tại Khoản 3 Điều 162, hợp đồng, giao dịch đó phải được ĐHĐCĐ chấp thuận.

  Trên đây là tư vấn của Luật sư về vấn đề bạn hỏi!

  Trân trọng!

  Luật sư Nguyễn Lâm Sơn

  Hotline: 0919 089 888

  CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

  Điện thoại: 024 3789 8686

  Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900 1958

  Email: luatsu@luatthanhdo.com.vn

  Website: http://luatthanhdo.com - http://luatthanhdo.com.vn

  * CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁP LÝ:

  1. Tư vấn các vấn đề pháp lý: Đầu tư, doanh nghiệp, thương mại, lao động, đất đai, nhà ở, tài chính, kế toán, hôn nhân gia đình, thừa kế…;

  2. Tham gia tranh tụng;

  3. Đại diện ngoài tố tụng;

  * TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ:

  Thông qua địa chỉ email: luatsu@luatthanhdo.com.vn, Website: www.luatthanhdo.com - www.luatthanhdo.com.vn hoặc tổng đài tư vấn luật trực tuyến: 1900 1958

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamsonlawyer vì bài viết hữu ích
  Hoangminhthang970 (02/06/2016)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư Nguyễn Lâm Sơn - CÔNG TY LUẬT THÀNH ĐÔ

Mb: 04.6680.6683 - DĐ: 0982.976.486 - Email: lamsonlawyer@gmail.com