DanLuat 2015

Việc đăng ký vốn góp trong doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #462019 21/07/2017

  hongphuong1993
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2016
  Tổng số bài viết (225)
  Số điểm: 3270
  Cảm ơn: 254
  Được cảm ơn 104 lần


  Việc đăng ký vốn góp trong doanh nghiệp

  Chào cả nhà Dân Luật, mình có một thắc mắc rất mong nhận được ý kiến chia sẻ của cả nhà.

  Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định là:

  " 2. Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

  3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:

  a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

  b) Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

  c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên."

  Vậy nếu trường hợp công ty đã tiến hành đăng ký về phần vốn góp của thành viên đó với Sở Kế hoạch Đầu tư mà hết thời hạn cam kết góp vốn, thành viên đó vẫn không hoàn thành xong nghĩa vụ của mình (chưa góp đủ số vốn cam kết). Trong thực tế, đối với trường hợp này mình phải giải quyết thế nào thì sẽ tốt nhất? Mong nhận được ý kiến chia sẻ của cả nhà. 

  Cập nhật bởi hongphuong1993 ngày 21/07/2017 01:47:31 CH
   
  1823 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hongphuong1993 vì bài viết hữu ích
  TruongMinhToan (24/07/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #462020   21/07/2017

  LSHoangPhuong
  LSHoangPhuong

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2017
  Tổng số bài viết (48)
  Số điểm: 480
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 12 lần


  Vấn đề là Công ty bạn muốn như thế nào? 

   
  Báo quản trị |  
 • #462034   21/07/2017

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (516)
  Số điểm: 8987
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 168 lần


  Theo quan điểm cá nhân của mình:

  Đặt thành viên chưa góp đủ vốn là A

  - Nếu công ty muốn giữ nguyên vốn điều lệ đã đăng ký thì thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014: Hội đồng thành viên ra quyết định bán phần vốn chưa góp của A
  Theo hướng này thì nên có sự thỏa thuận trước giữa các thành viên góp vốn rằng phần vốn chưa góp của A sẽ được các thành viên khác mua lại, theo đó sẽ điều chỉnh lại tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên.
  Vì việc này cũng sẽ tạo thuận lợi khi sau này A có nhu cầu mua lại phần vốn mà mình chưa góp đủ.

  - Nếu các thành viên còn lại không muốn mua lại phần vốn chưa góp của A hoặc công ty không có nhu cầu giữ mức vốn điều lệ đã đăng ký thì có thể thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 48:  
  "... điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên"

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TruongMinhToan vì bài viết hữu ích
  hongphuong1993 (24/07/2017)
 • #462993   30/07/2017

  Bạn có thể tham khảo cách thức giải quyết sau:
  Theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Luật doanh nghiệp 2014: “Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.”
  Như vậy, trường hợp công ty có thành viên chưa góp đủ số vốn cam kết góp khi thành lập doanh nghiệp thì công ty bạn phải tiến hành đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp giữa các thành viên. Sau đó, với phần vốn chưa góp của các thành viên thì Hội đồng thành viên có thể bán cho chính các thành viên chưa góp đủ số vốn đó. Lúc này, thỏa thuận góp vốn không bị pháp luật giới hạn về thời hạn cam kết góp. Các thành viên có thể thỏa thuận khoảng thời gian góp vốn một cách chủ động và hợp lý, tạo điều kiện cho thành viên sáng lập chưa góp đủ số vốn cam kết góp có thời gian dài hơn để hoàn thành cam kết góp vốn của mình, giúp duy trì được thành phần, cơ cấu tổ chức của công ty như thỏa thuận ban đầu.
  NGUYỄN HẲNG NGA

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-