việc cổ đông không được mời dự họp ĐHCĐ

Chủ đề   RSS   
 • #300093 30/11/2013

  tranduonghuy1234

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/11/2013
  Tổng số bài viết (30)
  Số điểm: 440
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 6 lần


  việc cổ đông không được mời dự họp ĐHCĐ

  cổ đông tên Bằng có 10% trên tổng số cổ phần của công ty cổ phần TN ( tồng cộng công ty có 500 tỷ vốn điều lệ),trong đó, ông Chủ nắm giữ 40%cổ phần, bà Dân nắm giữ 20%,ông Công giữ 20%,trong đó,ông Công là Chủ tịch HĐQT có ủy quyền cho ông Quá là người đại diện trong thời gian đi nước ngoài.vì cho rằng ông Công và ông Bằng đã có những quyết định gây thua lỗ,làm thiệt hại tài sản công ty.bà Dân và ông Chủ yêu cầu triệu tập Đại HĐCĐ và HĐQT đã triệu tập cổ đông nhưng không mời ông Bằng vì ông đang nằm bệnh viện và ông Công do đang ở nước ngoài.

  Tại cuộc họp,bầu ông Chủ làm Chủ tịch HĐQT,bà Dân làm Giám Đốc.ông Bằng và ông Công cho rằng cuộc họp đó không có hiệu lực pháp luật nên không bàn giao con dấu và công việc.

  1.xin hỏi sự việc trên việc HĐQT  không mời cổ đông Bằng và cổ đông Công có đúng không và việc ông Bằng và ông Công không bàn giao công việc và con dấu có hợp pháp không?

  2.để được chấp nhận và bàn giao công việc mói cũng như con dấu từ ông Bằng và ông Công,bà Dân, ông Chủ phải làm gì?

  3.trong trường hợp ông Quá đã đại diện ông Công thông qua quyết định tại cuộc họp bằng con dấu (nếu ông Công là người đại diện theo pháp luật lúc trước của công ty TN) thì việc thông qua mà chưa có lá phiếu biểu quyết của ông Bằng có được chấp nhận không?.

  Xin ban biên tập giúp tôi giải đáp các thắc mắc trên.Trân trọng cảm ơn.

  Cập nhật bởi tranduonghuy1234 ngày 30/11/2013 02:56:35 CH chủ đề dài
   
  3818 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #348618   06/10/2014

  hipgov
  hipgov
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/09/2013
  Tổng số bài viết (246)
  Số điểm: 1515
  Cảm ơn: 83
  Được cảm ơn 61 lần


  1. Về nguyên tắc thì cuộc họp đại hội cổ đông hội đồng cổ đông này là sai pháp luật  theo khoản 1 điều 99 và điều 100 luật doanh nghiệp vì không mời đủ thành viên đai hội đồng (mời nhé không phải có mặt)

  2, Để việc chuyển giao công việc được hợp pháp thì phải tổ chức lại đại hội cổ đông có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định Và thực hiên lại việc biểu quyếttheo nguyên tắc:

  Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

  b) Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

  c) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

  3. Csi này thì mình nghĩ là nếu có giấy ủy quyền thì không vấn đề

   
  Báo quản trị |