DanLuat 2015

Vì sao doanh nghiệp tư nhân không được phép kinh doanh bảo hiểm?

Chủ đề   RSS   
 • #481377 07/01/2018

  Vì sao doanh nghiệp tư nhân không được phép kinh doanh bảo hiểm?

  Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010 thì các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm:

  Công ty c phần bo him;

  - Công ty trách nhim hu hn bo him;

  Hợp tác xã bảo hiểm;

  - Tổ chbảo hiểm ơng hỗ.

  Theo đó, có thể thấy không có doanh nghiệp tư nhân ở quy định trên. Nghị định 73/2016/NĐ-CP cũng quy định thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty bảo hiểm phải là tổ chức. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm là hoạt động kinh doanh có điều kiện, trong đó, mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ không dưới 300 tỷ đồng; mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không dưới 600 tỷ đồng; mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe là 300 tỷ đồng Việt Nam.

  Kinh doanh bảo hiểm là một hình thức chia sẻ tổn thất với khách hàng. Còn với khách hàng, đóng phí bảo hiểm là mua lấy sự yên tâm trước những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra trong kinh doanh hay trong đời sống hằng ngày. Đối tượng của kinh doanh bảo hiểm là rủi ro và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm thực chất là thực hiện cam kết chi trả bảo hiểm. Kinh doanh Bảo hiểm là hoạt động đặc thù, mặc dù doanh nghiệp bảo hiểm có những điều kiện nhất định trong việc chi trả bảo hiểm nếu có rủi ro xảy ra nhưng vẫn có thể thấy được phí đóng bảo hiểm thấp hơn nhiều so với tổn thất nếu có rủi ro. Chính vì thế, yêu cầu về mặt tài chính công ty khá lớn để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng, với những điều kiện trên thì doanh nghiệp tư nhân khó lòng đáp ứng được, vậy nên Nhà nước không cho phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân.

   
  3228 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận