Vì sao cấp Bộ đã giao thẩm quyền chứng thực cho UBND các phường, xã, nay UBND các tỉnh lại có thẩm quyền chuyển giao cho Văn phòng công chứng?

Chủ đề   RSS   
 • #166480 20/02/2012

  TuHuyt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vì sao cấp Bộ đã giao thẩm quyền chứng thực cho UBND các phường, xã, nay UBND các tỉnh lại có thẩm quyền chuyển giao cho Văn phòng công chứng?

   

  Luật sư cho hỏi?

      Năm 2006 Bộ Tư pháp và Bộ Tài Nguyên Môi trường có ban hành Thông tư liên tịch số: 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT, ngày 13  tháng  6  năm 2006  “Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất”. Tại điểm 1. Phạm vi điều chỉnh có quy định: 2.2. Hợp đồng, văn bản về bất động sản mà bên có bất động sản là hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân đó được lựa chọn hình thức công chứng tại Phòng Công chứng hoặc chứng thực tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản.
      Nhưng hiện nay, UBND các tỉnh lại ban hành quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực này cho Văn phòng Công chứng có phù hợp với quy định của pháp luật không?

   
  4462 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #166484   20/02/2012

  kienanls
  kienanls
  Top 100
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/01/2008
  Tổng số bài viết (687)
  Số điểm: 4065
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 203 lần


  Chào bạn.

  Vấn đề chuyển giao việc chứng thực hoặc công chứng từ UBND xã sang các Phòng Công chứng là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật.

  Việc chuyển giao như thế đang là một trong nhưng xu hướng để cải cách hành chính.

  Về giá trị của và thẩm quyền của Phòng công chứng và UBND xã tronng việc chứng thực các hợp đồng, văn bản về bất động sản đều có giá trị pháp lý như nhau.

  Bạn có thể xem thêm các quy định về Công chứng, chứng thực để hiểu rõ vấn đề này.

  Thân

  Tại TP Hồ Chí Minh

  CÔNG TY LUẬT MINH MẪN

  02 Hoa Phượng - Phường 02 - Quận Phú Nhuận - Tp Hồ Chí Minh

  Tổng đài tư vấn: 1900585847 - DD: 0902078630

  Website: www.luatminhman.net Email: vanphong@luatminhman.net

  ------------------------------------------------------------------------------------

  Tại Bạc Liêu

  CÔNG TY LUẬT KAO KIẾN

  87 Bà Triệu - Phường 03 -TP Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu

  Website: www.luatkaokien.com.vn Email: luatkaokien@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #167464   23/02/2012

  tranvantroi
  tranvantroi

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/12/2010
  Tổng số bài viết (17)
  Số điểm: 230
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


      
      

  Việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực như đã nêu tuy có phù hợp với pháp luật như luật sư đã tư vấn nhưng cũng có nhiều vấn đề gây ra tranh cãi ở từng địa phương đó là:

  Thứ nhất, tại sao những năm gần đây Bộ Tư pháp phải ban hành nhiều văn bản để nhắc nhỡ, hướng dẫn các địa phương chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng, cụ thể các văn bản sau:

  - Công văn số 978/BTP-HCTP ngày 2/4/2009 gửi các Sở Tư pháp;

  - Công văn số 1939/BTP-BTTP ngày 18/6/2009 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Công văn số 3745/BTP-BTTP ngày 26/10/2009 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   - Công văn Số: 1213 /BTP-BTTP, ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tư pháp gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Nội dung Công văn có diện dẫn 2 văn bản làm cơ sở như sau:

  1/-Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, tại điểm 8 Thông tư này đã hướng dẫn như sau:“…Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cần thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương; căn cứ vào tình hình phát triển của tổ chức hành nghề công chứng để quyết định giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện; trong trường hợp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật...”

  2/-Nghị định số 88/2009/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trong đó tại điểm b, khoản 4, Điều 26 Nghị định này có quy định giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: “ b)Thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương để đáp ứng yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xem xét, quyết định chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch mà Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đang thực hiện sang tổ chức hành nghề công chứng ở địa bàn cấp huyện mà tổ chức hành nghề công chứng đáp ứng được yêu cầu công chứng; đối với những nơi chưa có quyết định chuyển giao của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì người tham gia hợp đồng, giao dịch có quyền lựa chọn công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật

     Theo tôi, nguyên nhân phải đôn đốc, nhắc nhỡ các tỉnh nhiều lần là vì việc chuyển giao là không có cơ sở pháp lý rõ ràng vì:

  - Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 hướng dẫn phát triển các tổ chức hành nghề công chứng để quyết định chuyển giao chứ không phải giao quyền chuyển giao cho UBND các tỉnh.

  - Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, mặc dù có đoạn nêu “…xem xét, quyết định chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch mà Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đang thực hiện sang tổ chức hành nghề công chứng ở địa bàn cấp huyện mà tổ chức hành nghề công chứng đáp ứng được yêu cầu công chứng…”

  Xét về hình thức thì Nghị định số 88/2009/NĐ-CP là Quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng nội dung lại lấn sân sang lĩnh vực công chứng, chứng thực gây ra sự chồng chéo không nên có vì đất đai và công chứng, chứng thực là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau do hai ngành quản lý: việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc Tài nguyên Môi trường còn chứng thực là của Tư pháp.

  Ngoài ra, còn những vướng mắc trong thực tế tại nhiều địa phương là Ủy ban nhân dân các xã, phường đang thực hiện việc chứng thực theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT. Nay lại nhận được quyết định chuyển giao của UBND tỉnh nhung theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, tại khoản 2 Điều 83 có quy định việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật  như sau:

  #f9fafc;">“2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.”

  #f9fafc;"> 


   
  Báo quản trị |  
 • #227159   16/11/2012

  HoangAnh135
  HoangAnh135

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2012
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Điều bạn thắc măc cũng đã xảy ra ở rất nhiều nơi - Nghe ra thì là bắt buộc chuyển giao , nhưng lại có một câu ... nơi nào không có thì cấp xã vẫn làm

   
  Báo quản trị |  
 • #358723   25/11/2014

  nguyenhuuhuy119
  nguyenhuuhuy119

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2013
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 3 lần


  Theo tôi nghĩ việc chuyển giao là phù hợp với chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính để hướng đến nền hành chính phục vụ đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự.

  Chúng ta có thể xem Công văn số 4800/BTP-BTTP ngày 21/11/2014 về  công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. Cụ thể:

  `BỘ TƯ PHÁP

   

   
   
   

   


  Số: 4800 /BTP-BTTP

  V/v công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày  21  tháng  11   năm 2014

   

       Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Thời gian qua Bộ Tư pháp nhận được Công văn của một số Sở Tư pháp xin ý kiến chỉ đạo về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất sau khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

  1. Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hoá chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, trong đó có nội dung chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất từ Uỷ ban nhân dân cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng (Luật công chứng năm 2006; Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tại mục III về các giải pháp thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 được ban hành theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ: Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng đối với những địa bàn cấp huyện có tổ chức hành nghề công chứng đảm đương được nhiệm vụ chứng nhận hợp đồng, giao dịch trên địa bàn, tiến tới thực hiện việc chuyển giao toàn bộ các hợp đồng, giao dịch do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đang chứng thực liên quan hoặc có khả năng liên quan đến chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản sang cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nhằm bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch, góp phần tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa.

  Trên cơ sở các quy định nêu trên, được sự quan tâm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đến nay 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước đã ban hành Quyết định chuyển giao. Về cơ bản, việc chuyển giao đã đáp ứng được yêu cầu thực hiện chủ trương cải cách tư pháp, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo nguyên tắc chỉ chuyển giao tại các địa bàn cấp huyện mà đã có số lượng tổ chức hành nghề công chứng đảm đương được việc chứng nhận hợp đồng đồng thời vẫn bảo đảm quyền lựa chọn công chứng hoặc chứng thực của người dân. Các địa bàn trong phạm vi cấp tỉnh sau khi chuyển giao đã ổn định và các địa phương đã thực hiện tốt, công tác bố trí, sắp xếp cán bộ thực hiện chứng thực sau khi chuyển giao đã được thực hiện.

  2. Luật đất đai năm 2013, tại khoản 3 Điều 167 tiếp tục kế thừa Luật đất đai năm 2003 quy định một số hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất phải công chứng hoặc chứng thực. Ngày 27/8/2014, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 347/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai; Ngày 22/10/2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4591/BTNMT-PC gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát các quy định có liên quan, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian nghiên cứu, rà soát, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và để bảo đảm sự ổn định liên quan đến hoạt động công chứng, chứng thực, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, kể cả đối với các hợp đồng, giao dịch đã được công chứng, chứng thực khi có yêu cầu sửa đổi, bổ sung (thẩm quyền đã được giao, hồ sơ, tài liệu, con người v.v...), trước mắt, Bộ Tư pháp đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm một số việc sau đây:

  a. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất từ Uỷ ban nhân dân cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng thì tiếp tục thực hiện để bảo đảm sự ổn định, không đặt vấn đề chuyển giao lại cho Uỷ ban nhân dân cấp xã, tránh xáo trộn và khó khăn cho người dân trong yêu cầu công chứng, chứng thực tại địa phương.

  b. Đối với địa bàn cấp huyện trong phạm vi cấp tỉnh mà chưa thực hiện việc chuyển giao thì Uỷ ban nhân dân chỉ đạo Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành có liên quan trong phạm vi địa phương tạm thời chưa đề xuất tiếp tục việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất từ Uỷ ban nhân dân cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng để người dân có quyền lựa chọn công chứng hoặc chứng thực cho đến khi có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

  Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất, kính gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo.

  Nơi nhận:   

  - Như trên; 

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp);

  - Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

  - Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW;

  - Cổng thông tin Bộ Tư pháp;

  - Lưu: VT, BTTP.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

  (Đã ký)

   

   

  Nguyễn Thúy Hiền

   

   

   
  Báo quản trị |