Về Viễn thông, internet

Chủ đề   RSS   
 • #378621 11/04/2015

  Về Viễn thông, internet

  2. Về Viễn thông, internet và tần số VTĐ

  Câu hỏi 1:

  Đề nghị Bộ sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 97/2008/NĐ-CP về việc Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng (Bắc Kạn, Trà Vinh).

  Trả lời:

  Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 97/2008/NĐ-CP đã được Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét phê duyệt tại Tờ trình số 32/TTr-BTTTT ngày 24/7/2012 và Công văn số 3217/BTTTT-CVT ngày 21/11/2012 giải trình, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. vậy cho Em hỏi muốn tìm công văn  số 3217/BTTTT-CVT ngày 21/11/2012 ở đâu vậy ạh.TKS!

   
  2319 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận