Về việc xử lý việc tự đốt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân

Chủ đề   RSS   
 • #257451 25/04/2013

  Về việc xử lý việc tự đốt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân

  Tại địa phương đang giải quyết việc công dân tự ý đốt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  Cần Luật sư tư vấn sẽ giải quyết việc này như thế nào

  vì trong quy định tại NĐ105/2019/NĐ-CP không quy định

   
  2508 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

LS Nguyễn Đình Thái Hùng

Email: luatsuthaihung@gmail.com

Website: http://Vplsthaihung.com

Facebook : Nguyễn Đình Thái Hùng

Điện thoại 0903.017977