Về việc Kỷ luật đối với viên chức tập sự

Chủ đề   RSS   
 • #411896 31/12/2015

  lvtht2

  Sơ sinh


  Tham gia:03/12/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  Về việc Kỷ luật đối với viên chức tập sự

  Xin Luật sư cho hỏi. Trường hợp A là viên chức tập sự bị tòa án tuyên 7 tháng tù treo, quyết định có hiệu lực từ ngày 10/06/2015. Theo quy định tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 về xử lý kỷ luật sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo và theo quy đinhj tại Khoản 1, Điều 24, NGhị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2014 về tuyển dụng, sự dụng và quản lý viên chứ, người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc khi bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Tuy nhiên đến ngày 05/11/2015 viện kiểm sát nhân dân huyện mới gửi văn bản về việc kiến nghị giáo dục quản lý cán bộ, UBND huyện mới nắm được sự việc. Vào thời điểm đó A đã hết thời gian tập sự. Vậy xin hỏi trường hợp này A còn bị xử lý kỷ luật và bị chấm dứt hợp đồng tập sự nữa không? Xin cảm ơn.

   
   
  3583 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #413629   18/01/2016

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Trường hợp này vẫn có thể xử lý kỷ luật vì còn trong thời hiệu theo quy định tại khoản 1 điều 7 Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức:

  "Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm viên chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật".

   
  Báo quản trị |