Về Việc hợp Thức hóa đất ở

Chủ đề   RSS   
 • #73410 15/12/2010

  AnhTaiTTR

  Sơ sinh

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:15/12/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Về Việc hợp Thức hóa đất ở

  Ông A sang nhượng của ông B một 1 lô đất bằng giấy tay có xác nhận của UBND xã năm 1991. Vào năm 1991, Ông A chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. khi sang nhượng có 1 căn nhà tạm trên đất.

  Nhưng năm 1991 khi căn nhà tạm bị sập, ông B dự định dựng 1 căn nhà trên đất, UBND xã không cho phép ông B dựng nhà vì cho rằng đây là đất quy hoạch, tuy nhiên chưa có văn bản pháp lý thể hiện việc quy hoạch.

  Ông B đã được cấp GCNQSDĐ năm 2000 đối với lô đất trên, loại đất được cấp là đất nông nghiệp. Đến năm 2008 lô đất của ông B bị thu hồi, ông B khiếu nại đòi nhà nước phải công nhận cho ông B 400m2  đất ở đối với lô đất này thì có được không?

  Về diện tích nơi khác, trước đây ông B đã được hợp thức hóa 1 lần 400m2 đất ở, gia đình ông B có 3 thế hệ

   
  5441 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #75681   28/12/2010

  meoconluumanh
  meoconluumanh

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2010
  Tổng số bài viết (17)
  Số điểm: 259
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Cơ sở của việc thu hồi đất là điều 38 luật đất đai, đặc biệt chú ý tại khoản 5 về trường hợp "Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền" thì sẽ bị thu hồi mà không có bồi thường căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 43 luật Đất đai

  "Điều 43. Những trường hợp thu hồi đất mà không bồi thường

  1. Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

  a) Thu hồi đất trong các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật này"

  =>Vậy nên việc cần xem xét đó là việc cấp GCNQSDĐ cho B có phù hợp với điều 50 luật đất đai hay không.

  Nếu ông A có một trong những giấy tờ tại khoản 1 và ông B phù hợp với khoản 2 điều 50 thì việc thu hồi đất của ông là không có căn cứ.

  "Điều 50. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

  a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

  c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

  d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

  e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

  2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất."  Có một điều không bao giờ thay đổi. Đó là " mọi thứ luôn thay đổi".

   
  Báo quản trị |