DanLuat 2015

Về việc hỗ trợ đất nông nghiệp

Chủ đề   RSS   
  • #69717 22/11/2010

    Về việc hỗ trợ đất nông nghiệp

    Theo tôi được biết hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi đất thì được hỗ trợ đất nông nghiệp. Như vậy đối với cộng đồng dân cư, các tổ chức... thì có được hỗ trợ đất nông nghiệp khi bị thu hồi đất không?
     
    2779 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-