DanLuat 2015

Về việc góp vốn bằng công nghệ

Chủ đề   RSS   
 • #298029 19/11/2013

  Về việc góp vốn bằng công nghệ

  Em nhờ luật sư tư vấn giúp em:

  Thủ tục góp vốn bằng công nghệ để thành lập Cty Cổ phần như thế nào? Văn bản nào quy định?

  Giá trị công nghệ có được đưa vào tài sản tính khấu hao của công ty không? Văn bản nào quy định?

  Khi có tranh chấp xảy ra thì giải quyết như thế nào? Văn bản nào quy định?

  Khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ thì giá trị công nghệ góp vốn có tăng hoặc giảm theo không?

  KHi giải thể, phá sản thì xử lý vốn góp công nghệ này như thế nào?

   

   
  3908 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #306429   13/01/2014

  hakhungbi
  hakhungbi
  Top 100
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/03/2013
  Tổng số bài viết (517)
  Số điểm: 6106
  Cảm ơn: 37
  Được cảm ơn 128 lần


  Bạn tham khảo điều 30 Luật doanh nghiệp 2005 

  Điều 30. Định giá tài sản góp vốn

  1. Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.

  2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.

  3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận định giá hoặc do một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn hoặc tổ chức định giá và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.

   
  Báo quản trị |  
 • #306447   13/01/2014

  quanglongitc
  quanglongitc

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/12/2013
  Tổng số bài viết (17)
  Số điểm: 130
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 3 lần


  Chào bạn,

  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, thành viên góp vốn có thể góp bằng công nghệ nhưng trên thực tế bạn đăng ký kinh doanh ghi nhận việc góp vốn bằng công nghệ thì sẽ không được chấp thuận.

  Trân trọng.

   

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-