Về việc chuyển giao chứng thực theo quyết định của tỉnh

Chủ đề   RSS   
 • #446502 14/02/2017

  syn9z

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2017
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Về việc chuyển giao chứng thực theo quyết định của tỉnh

  Chào anh chị, hiện tại em ở Bình Dương.

  Theo em được biết về việc công chứng, chứng thực thì năm 2015 đã có NĐ 23/2015/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịcỉnh
  Tại khoản 2, điều 5 về thẩm quyền chứng thực của UBND xã bao gồm:

  2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

  a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

  b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

  c) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

  b) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

  đ) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

  e) Chứng thực di chúc;

  g) Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

  h) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là tài sản quy định tại các Điểm c, d và đ Khoản này.

  Tại tỉnh em đã  ra quyết định chuyễn giao chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (QĐ 17/2013/UBND tỉnh Bình Dương).

  Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

  1. Chuyển giao việc chứng thực toàn bộ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên, Dầu Tiếng và Phú Giáo sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện.

  2. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện, bao gồm:

  a) Ủy ban nhân dân toàn bộ các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An và huyện Bến Cát;

  b) Ủy ban nhân dân các xã: Thạnh Phước, Tân Hiệp, Bạch Đằng, Hội Nghĩa, Thường Tân, Tân Vĩnh Hiệp, Khánh Bình, Thạnh Hội, Tân Mỹ, Bình Mỹ, Tân Bình, Tân Lập, Vĩnh Tân, Phú Chánh và thị trấn: Tân Phước Khánh, Uyên Hưng, Thái Hòa thuộc địa bàn huyện Tân Uyên;

  c) Ủy ban nhân dân các xã: Định Thành, Định An, Định Hiệp, Thanh An và thị trấn Dầu Tiếng thuộc địa bàn huyện Dầu Tiếng;

  d) Ủy ban nhân dân các xã: Phước Hòa, Vĩnh Hòa, Tam Lập, An Bình, Phước Sang, Tân Hiệp, Tân Long và thị trấn Phước Vĩnh thuộc địa bàn huyện Phú Giáo;   

  3. Đối với các hợp đồng, giao dịch sau đây cá nhân, tổ chức được quyền lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật:

  a) Các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các xã, thị trấn chưa được chuyển giao sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

  b) Di chúc;

  c) Các hợp đồng, giao dịch khác (không phải hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) mà pháp luật quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền chứng thực.

  Sau khi có NĐ 23/2015/NĐ-CP thì Tỉnh đã ra quyết đính số 41/2015/UBND về việc Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã được bổ sung bởi Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013.

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã được bổ sung bởi Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013, như sau:

  “3. Đối với các hợp đồng, giao dịch sau đây cá nhân, tổ chức được quyền lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật:

       a) Các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các xã, thị trấn chưa được chuyển giao sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

  b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản;

  c) Hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở;

  d) Hợp đồng ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền hoặc không nhằm để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản;

  đ) Di chúc;

  e) Văn bản từ chối nhận di sản;

  g) Các hợp đồng, giao dịch khác (không phải hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) mà pháp luật quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền chứng thực”.

  Em có 1 thắc mắc vế vấn đề ngay chỗ chứng thực hợp đồng giao dịch các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì được chuyển giao cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

  Nếu đã quy định như vậy, tại sao lại có thêm cái điểm b và c (QĐ số 41/2015/UBND BD)

   ( chỗ em tô màu đỏ) ) Các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

  b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản;

  c) Hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở

  Trong khi đó, ngay điểm g, khoản 3, điều 1 QĐ này lại như khẳng định lại 1 lần nữa các hợp đồng, giao dịch liên quan đến Các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  rằng 

  Các hợp đồng, giao dịch khác (không phải hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) mà pháp luật quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền chứng thực”.

  Vậy cho em hỏi, ở đây em có hiểu sai vấn đề gì không, theo em thì UBND cấp xã sẽ không chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến BDS và nhà ở, vì đã có QĐ chuyển giao. 
  Thế 2 cái điểm b và c khoản 3 đó là sao thế ạ?
  Như vậy thì UBND cấp xã trên đia bàn tình em thuộc khoản 1 QĐ này vẫn phải thực hiện chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan tới bất động sản hả mấy anh chị ?
  Vậy cho em tóm lại nếu UBND xã thuôc trường hợp đã được quy định năm trong vùng chuyển giao chứng thực thì sẽ không chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan tới bất động sản nữa phải không ạ? vậy còn điểm b với c như thế là thế nào vậy ạ?
  Em cám ơn.

   
  25471 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận