Về việc cho thuê đất để xây dựng trạm thu phát sóng điện thoại (BTS)

Chủ đề   RSS   
 • #392590 17/07/2015

  Về việc cho thuê đất để xây dựng trạm thu phát sóng điện thoại (BTS)

  Chào anh chị thư việ pháp luật

  Anh chị cho hỏi

  - Có văn bản nào mới nhất của tỉnh Quảng Ninh và văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về cho thuê xây dựng trạm thu phát sóng điện thoại (BTS) không?

  - Các quy định của pháp luật về điều kiện được lắp đặt thiết bị BTS và mức độ ảnh hưởng đối với trạm BTS?

  - Có những quy định hoặc VB QPPL nào quy định về việc chi trả kinh phí ảnh hưởng do sóng điện từ của trạm BTS không (nguy cơ phơi nhiễm sóng điện từ do nhà ở gần trạm BTS)?

  Rất mong nhận được sự quan têm của anh chị em TVPL

   

   
  6813 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận