DanLuat 2015

Về tỷ lệ trích lại đất trong nhà ở thương mại giải thích Nghị định 90/2006

Chủ đề   RSS   
 • #23145 07/10/2009

  viid08

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/02/2009
  Tổng số bài viết (20)
  Số điểm: 199
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Về tỷ lệ trích lại đất trong nhà ở thương mại giải thích Nghị định 90/2006

  Các bạn cho tôi hỏi về Nghị định 90/2006 như sau:$0 Qui định nguyên văn:$0Điều 20. Quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội:$0 $0"1. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xác định và bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội khi lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trên địa bàn.$0 $02. Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được xem xét, quyết định việc chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới trên địa bàn có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên có trách nhiệm dành một phần diện tích đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để chính quyền địa phương phát triển nhà ở xã hội nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 20% diện tích đất ở của dự án. Khoản chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của diện tích đất này được trừ vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất mà chủ đầu tư phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Trong trường hợp khoản chi phí lớn hơn số tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư phải nộp ngân sách thì khoản chênh lệch đó sẽ được hoàn trả từ vốn ngân sách nhà nước ngay sau khi chủ đầu tư bàn giao diện tích đất đã có hạ tầng cho cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định."$0 $0Hiện công ty tôi hai cách hiểu:$0 $01. Cụm từ Từ 10ha trở lên... áp dụng cho cả Các dự án phát triển nhà ở thương mại Và khu đô thị mới, có nghĩa là dự án phát triển nhà ở thương mại và khu đô thị mới phải đều từ 10ha trở lên, UBND cấp tỉnh có thể qui định cắt không quá 20% diện tích đất ở của Dự án.$0 $02. Cụm từ Từ 10ha trở lên.... chỉ áp dụng cho Khu đô thị mới, không áp dụng cho Các dự án phát triển nhà ở thương mại, có nghĩa là Dự án phát triển nhà ở thương mại thì UBND cấp tỉnh không bị hạn mức phải có qui mô sử dụng đất từ 10ha, mà kể cả dưới 10ha, thậm chí có khi 100m2, có thể cắt dành cho nhà ở xã hội, miễn là không quá 20% diện tích đất ở.$0 $0Vậy rất mong mọi người cho ý kiến.$0 $0XIn cảm ơn.
  Cập nhật bởi LawSoft02 vào lúc 22/10/2009 15:21:41
   
  3616 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-