Về thu nhập miễn thuễ TNDN từ hoạt động chế biến thủy sản

Chủ đề   RSS   
 • #399506 15/09/2015

  Về thu nhập miễn thuễ TNDN từ hoạt động chế biến thủy sản

  Kính thưa luật sư!

  Theo quy định của khoản 1, điều 6, thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính có quy đinh " Thu nhập từ trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này là thu nhập từ sản phẩm do doanh nghiệp, hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản (bao gồm cả trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp mua sản phẩm nông sản, thủy sản về chế biến).

  Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  - Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên

   

  .

  .

   

  Thu nhập miễn thuế tại Khoản này bao gồm cả thu nhập từ thanh lý các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng (trừ thanh lý vườn cây cao su), thu nhập từ việc bán phế liệu phế phẩm liên quan đến các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản".

  Doanh nghiệp em là doanh nghiệp sản xuất nước mắm (đi thu mua cá cơm của người dân tự đánh bắt, khai thác bán ra rồi về chế biến thành phẩm nước mẵm). Theo như quy định trên, Luật sư cho em hỏi DN em có được hưởng ưu đãi thuế TNDN với thu nhập từ hoạt động bán thành phẩm nước mắm và thanh lý xác mắm không ạ. Doanh nghiệp em có trụ sở tại Phú Quốc (thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệc khó khăn), tỷ lệ chi phí nguyên vật liệu trên giá thành sản phẩm dĩ nhiên là trên 30% rồi.

  Cập nhật bởi sasura_liver ngày 15/09/2015 10:28:53 SA
   
  3554 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận