Xin hỏi Luật sư một số điều sau:
- Văn bản pháp luật nào mới nhất quy định phụ cấp về nặng nhọc,độc hại đối với điều dưỡng phòng mổ(dụng cụ vòng trong - ngoài) và đối với GMHS - Gây mê hồi sức?
- Điều dưỡng phòng mổ được quy định khu vực mấy và số chấm khi đăng ký ngành nghề nặng nhọc độc hại?
- Thời gian nghĩ hậu sản của điều dưỡng phòng mổ là bao lâu theo quy định mới?
- Theo quy định năm 2011 thì phụ cấp nặng nhọc độc hại của Gây mê hồi sức bằng bao nhiêu phần trăm lương cơ bản?Áp dụng trên cả nước hay chỉ riêng từng địa phương,từng bệnh viện?
Rất cảm ơn Luật sư và chúc diễn đàn ngày một phát triển!