Về liên danh đấu thầu

Chủ đề   RSS   
 • #3754 27/11/2008

  trungmt77

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:25/10/2008
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 525
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Về liên danh đấu thầu

  Kính gửi: Luật sư tư vấn

  Tôi có một vấn đề muốn được Luật sư tư vấn như sau:

  Liên danh nhà thầu A và nhà thầu B tham gia đấu thầu và trúng thầu.
  Tuy nhiên, sau khi trúng thầu do nhà thầu A không có đủ điều kiện để thực hiện công việc của gói thầu, trong trường hợp này thì nhà thầu A có được phép uỷ quyền cho nhà thầu B thực hiện toàn bộ công việc của gói thầu (nhà thầu B có đầy đủ năng lực để thực hiện).

  Rất mong Luật sư giải đáp giúp tôi.

  Xin chân thành cảm ơn.

   
  25536 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #3755   26/11/2008

  lsnguyenhoanglinh
  lsnguyenhoanglinh
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/05/2008
  Tổng số bài viết (172)
  Số điểm: 803
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  Chào Quý Ông Bà,

  Chúng tôi tham khảo Luật Đấu thầu có hiệu lực ngày 01.04.2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhưng không thấy có chế định cấm 01 bên liên danh trong nhà thầu liên danh ủy quyền cho bên còn lại thực hiện toàn bộ gói thầu.

  Nguyên tắc của pháp luật  là "được làm những gì mà pháp luật không cấm", tuy nhiên trong vụ việc mà Ông Bà nêu, việc ủy quyền còn phải được sự chấp thuận của Nhà đầu tư.

  Trân trọng,
  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 24/09/2010 09:00:38 AM
   
  Báo quản trị |  
 • #3766   28/11/2008

  vuanh80
  vuanh80

  Female
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/03/2008
  Tổng số bài viết (59)
  Số điểm: 1224
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 15 lần


  Rất cảm ơn Luật sư đã tư vấn.

  Tôi có một câu hỏi muốn hỏi thêm Luật sư.

  Công ty tôi là Chủ đầu tư một dự án do không đủ năng lực thực hiện việc giám sát chất lượng nên chúng tôi đã thuê Cty A làm nhà thầu tư vấn giám sát.

  Hiện nay Cty A đang đề nghị Cty tôi chấp thuận cho Cty B làm nhà thầu phụ. Về năng lực thì Cty B có đủ điều kiện để thực hiện công việc. 
  Nhưng do giám đốc Cty B là em trai của Chủ tịch HĐQT Cty tôi nên tôi không rõ là trong trường hợp này thì Cty tôi có được phép chấp thuận cho Cty B làm nhà thầu phụ không.

  Rất mong Luật sư tư vấn giúp tôi.
  Xin chân thành cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #3767   28/11/2008

  lsnguyenhoanglinh
  lsnguyenhoanglinh
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/05/2008
  Tổng số bài viết (172)
  Số điểm: 803
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  Chào bạn,
  Theo bạn nêu thì Công ty của bạn là Công ty Cổ phần, theo đó điều 120 Luật doanh nghiệp có quy định: 

  " Điều 120. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận

  1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

  a) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

  b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  c) Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 118 của Luật này và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

  3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.

  4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Người đại diện theo pháp luật của công ty, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó."  Khoản 1, Điều 118: 

  Điều 118. Công khai các lợi ích liên quan

  1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với công ty, bao gồm:

  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

  b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ.

  Đề nghị bạn tham khảo xem Công ty của bạn có thuộc trường hợp nêu trên không.

  Trân trọng.

  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 24/09/2010 09:01:08 AM
   
  Báo quản trị |  
 • #3770   30/11/2008

  vuanh80
  vuanh80

  Female
  Chồi

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/03/2008
  Tổng số bài viết (59)
  Số điểm: 1224
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 15 lần


  Theo các căn cứ Luật sư đưa ra thì việc chấp nhận cho Cty B ký hợp đồng thầu phụ phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.

  Tuy nhiên, theo quy định trong luật đấu thầu thì nhà thầu tư vấn giám sát phải độc lập về tổ chức và tài chính với Chủ đầu tư.
  Nhưng hiện Giám đốc Cty B là em trai của CT HĐQT Cty tôi.
  Do đó tôi băn khoăn là liệu chúng tôi đồng ý cho Cty B ký HĐ thầu phụ với Cty A (Là nhà thầu chính) có vi phạm pháp luật không?

   
  Báo quản trị |  
 • #3771   29/11/2008

  lsnguyenhoanglinh
  lsnguyenhoanglinh
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/05/2008
  Tổng số bài viết (172)
  Số điểm: 803
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 11 lần


  Chào bạn,

  Công ty của bạn và Công ty B là những pháp nhân. Theo quy định của pháp luật  thì pháp nhân có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó (Khoản 3, Điều 84 Bộ luật dân sự),

  Do đó về mặt pháp lý thì Công ty B độc lập về tài sản đối với Công ty của bạn.

  Trân trọng,
  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 24/09/2010 09:01:57 AM
   
  Báo quản trị |  
 • #274182   09/07/2013

  Vivugl
  Vivugl

  Sơ sinh


  Tham gia:25/02/2013
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bạn sẽ vi phạm Luật đấu thầu và nghị định hiện hành

   
  Báo quản trị |  
 • #328860   18/06/2014

  XDKDNBT
  XDKDNBT

  Sơ sinh


  Tham gia:14/07/2012
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 231
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  cám ơn luật sư. Nhưng tôi cũng có một số điều chưa rõ.

  Vì theo thông tư 01/2010 và thông tư 04/2010 của bộ kế hoạch hướng dẫn về chỉ định thầu hoặc đấu thầu. Nếu nhà thầu liên danh thì phải có biên bản thỏa thuận liên danh; trong đó có thỏa thuận phân chia khối lượng công việc của từng bên liên danh.

  vây khi phân chia khối lượng công  việccho một bên liên danh mà khối lượng công việc đó đòi hỏi phải đáp ứng năng lực ví dụ về tnăng lực hi công; mà bên liên danh  không đủ điều kiện năng lực thì khối lượng công việc đó được phân công cho bên không có năng lực được hay không;

  Vì trong hợp đồng thi công; các bên liên danh cùng ký tên vao hợp đồng với chủ đầu tư và chịu trách nhiệm trong phần việc của mình; vậy từng thành viên khi thi công thì xuất hóa đơn cho đơn vi liên danh, sau đó đơn vị liên danh xuất háo đơn cho Chủ đầu tư hay các bên liên danh xuất háo đơn trực tiếp cho chủ đầu tư

   
  Báo quản trị |  
 • #344667   15/09/2014

  dangsyphuc0412
  dangsyphuc0412

  Sơ sinh

  Quảng Trị, Việt Nam
  Tham gia:15/09/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kính gửi: Luật sư tư vấn

  Tôi có một vấn đề muốn được Luật sư tư vấn như sau: chúng tôi bên chủ đầu tư chuẩn bị đầu tư 1 tuyến đường khoảng 3 tỷ nhưng muốn thuê 2 đơn vị tư vấn giám sát trên 1 tuyến đường, vậy bên chủ đầu tư phải làm thủ tục như thế nào có liên danh tư vấn giám sát được hay không? và các văn bản nào Quy định về điều này? 

  Rất mong Luật sư giải đáp giúp tôi.

  Xin chân thành cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #357510   19/11/2014

  Trinh_quynh
  Trinh_quynh

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2014
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 1 lần


  Cháu muốn hỏi là Nếu bên nhận thầu là liên danh thì việc thanh toán từ bên giao thầu sẽ chuyển cho tất cả các bên liên danh được nhận thầu  theo tỷ lệ trong Hợp đồng liên danh hay chỉ chuyển cho một nhà thầu đứng đầu liên danh ạ? 

  Quy định của pháp luật về vấn đề này như thế nào ạ? 

  Cháu xin cảm ơn và mong nhận được hồi đáp sớm. 

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau: