Về kết dư ngân sách

Chủ đề   RSS   
 • #326478 04/06/2014

  Về kết dư ngân sách

  UBND xã A được cấp kinh phí sự nghiệp môi trường 200 triệu năm 2012. Nhưng trong năm chỉ chi hết 80 triệu.

  Số còn lại là 120 triệu đã được HĐND xã phê duyệt nghị quyết vào mục kết dư ngân sách chuyển sang năm 2013.

  Như vậy là đúng hay sai.

  Tôi xin hỏi các khoản nào thì được gọi là kết dư, các khoản nào thì phải chi chuyển nguồn?

   

   

   
  51690 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #327620   10/06/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32718
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Điều 63.

  Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh được trích 50% chuyển vào quỹ dự trữ tài chính, 50% chuyển vào ngân sách năm sau, nếu quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức giới hạn thì chuyển số còn lại vào thu ngân sách năm sau. Kết dư ngân sách các cấp khác ở địa phương được chuyển vào thu ngân sách năm sau.

  Điều 69.

  1. Kết dư ngân sách trung ương là số chênh lệch giữa tổng số thu ngân sách và vay bù đắp bội chi lớn hơn tổng số chi ngân sách trung ương, kết dư ngân sách địa phương là chênh lệch giữa tổng số thu ngân sách lớn hơn tổng số chi ngân sách địa phương. Chi ngân sách bao gồm cả các khoản chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau.

  2. Kết dưư ngân sách được xử lý nhưư sau:

  a) Kết dưư ngân sách trung ưương, ngân sách cấp tỉnh được trích năm mưươi phần trăm (50%) chuyển vào Quỹ dự trữ tài chính và năm mưươi phần trăm (50%) chuyển vào thu ngân sách năm sau. Trường hợp Quỹ dự trữ tài chính đã đủ mức giới hạn quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 58 của Nghị định này, thì chuyển vào thu ngân sách năm sau;

  b) Kết dưư ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã được chuyển toàn bộ vào thu ngân sách năm sau.

  Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước

   
  Trong luật quy định là vậy, mình giúp bạn được thế thôi.
   
  Báo quản trị |  
 • #409328   11/12/2015

  thai.nguyen
  thai.nguyen

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:15/09/2015
  Tổng số bài viết (30)
  Số điểm: 195
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 6 lần


  Như bạn nêu là HDND vẫn đang làm đúng đấy, mức kết dư chuyển năm sau cũng đúng 

            Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp:

  3. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

  Theo luật NSNN 2002

  Chuyển ngân sách năm sau như điều 63 bạn TRUTH nêu

   
  Báo quản trị |