DanLuat 2015

Về dự án

Chủ đề   RSS   
 • #268370 11/06/2013

  Về dự án

  Kính gửi a/c

  a/c xin tư vấn giúp Tôi nội dung như sau:

  • Căn cứ vào Nghị định số12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;
  • Căn cứ vào Điều lệ của Tập đoàn CN than – khoáng sản VN (Vinacomin) theo QD418/QD-TTg ngày 21/3/2011;
  • Căn cứ vào Qui chế quản lý tài chính của Vinacomin năm 2011;
  • Căn cứ vào Qui chế quản lý đầu tư và Xây dựng của Vinacomin năm 2011;

  Xin hỏi:

  1. Đối với các dự án đầu tư của Vinacomin hàng năm, cấp có thẩm quyền khi ra quyết định đầu tư có cần dựa trên cơ sở phê duyệt của Liên Bộ không (Bộ Công thương, Bộ tài chính, Bộ kế hoạch và đầu tư)?  
  2. Trong trường hợp hàng năm không có phê duyệt của Liên bộ, mà cấp có thẩm quyền của Vinacom thực hiện ra QD đầu tư để thực hiện dự án đáp ứng kịp thời cho hoạt động SXKD thì tính pháp lý của dự án có được đảm bảo không? Nếu ko, có biện pháp gì để khắc phục vấn đề này?

  Xin trân trọng cảm ơn!

  @ Mọi thông tin tư vấn a/c có thể gửi qua địa chỉ: Hungnq1@msb.com.vn.

   

   
  1901 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-