DanLuat 2015

Về đăng ký trang trại trồng nấm

Chủ đề   RSS   
 • #368276 20/01/2015

  Về đăng ký trang trại trồng nấm

  Em đang có dự định thành lập trang trại trồng nấm với quy mô hộ cá thể.

  Anh/chị luật sư xin tư vấn giúp em thủ tục cần thiết như:

  + Thủ tục đăng ký thành lập trang trại (quy mô hộ cá thể)

  + Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đối với trang trại

  + Thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm (trồng nấm)

  +Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

  .....

  Cụ thể là phải đến văn phòng nào, cần những giấy tờ gì, lệ phí v.v....

  Em xin cảm ơn.

   
  5228 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #441297   11/11/2016

  secretmint
  secretmint

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2015
  Tổng số bài viết (16)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Chào bạn.

  Theo những thông tin bạn cung cấp, mình xin có một vài góp ý như sau:

  Đối với việc thành lập trang trại trồng nấm với quy mô hộ cá thể, bạn cần quan tâm đến những thủ tục sau:

  -          Về trình tự, thủ tục đăng kí thành lập hộ kinh doanh cá thể: (quy định tại điều 71 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ Về đăng kí doanh nghiệp)

  Điều 71. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

  1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

  a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

  b) Ngành, nghề kinh doanh;

  c) Số vốn kinh doanh;

  d) Số lao động;

  đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

  Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

  Lệ phí đăng kí hộ kinh doanh: 100.000 đồng/lần

  -          Về thủ tục đăng kí chứng nhận kinh tế trang trại (Chỉ áp dụng nếu trang trại của bạn đạt tiêu chí xác định kinh tế trang trại quy định tại điều 5 Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại)

  Điều 5. Tiêu chí xác định kinh tế trang trại

  Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn điều kiện sau:

  1. Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:

  a) Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu:

  - 3,1 ha đối với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long;

  - 2,1 ha đối với các tỉnh còn lại.

  b) Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.

  2. Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên;

  3. Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên.

   

  Cũng tại thông tư 27 này, điều 7 quy định về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; điều 8 quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, theo đó:

  Điều 7. Thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

  Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) là cơ quan cấp, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

  Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

  1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

  2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp

  Lệ phí cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại: Không

   

  -          Về thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá:

  Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá bao gồm:

  + Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (2 bản): theo mẫu 04-NH quy định tại Phụ lục A TT 01/2007/TT-BKHCN

  + 09 mẫu nhãn hiệu giống nhau: Mẫu nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm in trên tờ khai;

  + Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao), hợp đồng hoặc tài liệu khác xác nhận hoạt động sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ của người nộp đơn nếu Cục sở hữu trí tuệ có nghi ngờ về tính xác thực của các thông tin nêu trong đơn; 

  + Chứng từ nộp phí, lệ phí

  Bạn chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên và có thể nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ.

  Lệ phí đăng ký: Tham khảo Phụ lục Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (Ban hành kèm theo

   

  -          Về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010:

  Điều 36. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm có:

  a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

  b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

  c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

  d) Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

  đ) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

  2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định như sau:

  a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 35 của Luật này;

  b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cấp lần đầu): 150.000 đồng.

  Do thông tin bạn cung cấp chưa được đầy đủ nên tôi chỉ có thể đưa ra một vài góp ý sơ bộ như trên. Nếu cần làm rõ hơn vấn đề thắc mắc, ban vui lòng liên hệ với luật sư để cung cấp thêm thông tin và trao đổi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.

  Chu Thị Hồng Vân | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM (www.vietkimlaw.com)

  M: (+84-4) 3.2899.888 - E: luatvietkim@gmail.com

  Ad: CS1- Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN

  CS2 - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-