DanLuat 2015

về chức vụ giám đốc trong công ty hợp danh.

Chủ đề   RSS   
 • #309080 12/02/2014

  haitam1997

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2014
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 125
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  về chức vụ giám đốc trong công ty hợp danh.

  Thưa các luật sư! Thưa các bạn!
  Liệu có trường hợp nào mà người không phải là thành viên của công ty hợp danh, nhưng vẫn được làm giám đốc công ty hợp danh không ?. 
  Vì trong tài liệu tôi tham khảo được thì 1 thành viên hợp danh sẽ là chủ tịch đồng thời kiêm giám đốc hoăc tổng giám đốc nếu điều lệ công ti không có quy định khác. Như vậy, điều lệ công ty có quy định khác ở đây được hiểu là gì ?
  Cảm ơn các bạn!

   
  3635 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #310048   19/02/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4652)
  Số điểm: 30928
  Cảm ơn: 603
  Được cảm ơn 1085 lần


  Trường hợp này bạn xem quy định tại Luật doanh nghiệp 2005

  Điều 137. Điều hành kinh doanh của công ty hợp danh

  1. Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

  2. Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.

  Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số.

  Hoạt động do thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký của công ty đều không thuộc trách nhiệm của công ty, trừ trường hợp hoạt động đó đã được các thành viên còn lại chấp thuận.

  3. Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ định thành viên được uỷ quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó.

  4. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau đây:

  a) Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh;

  b) Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký các quyết định hoặc nghị quyết của của Hội đồng thành viên;

  c) Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh; ký các quyết định về quy chế, nội quy và các công việc tổ chức nội bộ khác của công ty;

  d) Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;

  đ) Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác;

  e) Các nhiệm vụ khác do Điều lệ công ty quy định.

  Như vậy trong trường hợp này thì giám đốc công ty bắt buộc phải là thành voên hợp danh nha bạn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TRUTH vì bài viết hữu ích
  haitam1997 (20/02/2014)

0 Thành viên đang online
-