DanLuat 2015

Về chỉ định thầu rút gọn

Chủ đề   RSS   
 • #390691 05/07/2015

  Về chỉ định thầu rút gọn

  Đối với gói thầu xây lắp có giá dưới 1 tỷ đồng có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn được không và có nên thực hiện quy trình chỉ định thầu rút gọn để giảm thủ tục không

   
  2546 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #439126   19/10/2016

  hoangthuy511
  hoangthuy511

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2016
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào bạn,

  Dựa vào những thông tin bạn cung cấp, tôi có một số trao đổi như sau:

   

  Theo Điều 54, nghị định 63/2014 quy định về Hạn mức chỉ định thầu:

  Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

  1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;”

  Như vậy trường hợp gói thầu xây lắp dưới 1 tỷ đồng của công ty bạn có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

   

  Theo khoản 2 điều 56 nghị định 63/2014 quy định về quy trình chỉ định thầu rút gọn: “2. Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định này:

  a) Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;

  b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng;

  c) Ký kết hợp đồng:

  Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác

  Theo đó, quy trình chỉ định thầu rút gọn đã giảm thiểu một số bước trong quy trình chỉ định thầu thông thường, vì vậy bạn có thể chọn hình thức chỉ định thầu rút gọn để giảm thủ tục. Bạn có thể tham khảo thêm nghị định 63/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-