Về chế độ chính sách đối với người có công Cách Mạng

Chủ đề   RSS   
 • #53601 15/06/2010

  trungkhanh_ct@ymail.com

  Sơ sinh

  Vietnam --> Khánh Hoà
  Tham gia:02/06/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Về chế độ chính sách đối với người có công Cách Mạng

        Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, tôi có tham gia giúp đỡ cách mạng( thời gian tham gia từ 1973-1975). Và đến năm 2005 đã được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen về đã có :"Góp công, góp sức vào cuộc chống Mỹ cứu nước". Như vậy, hiện nay tôi có được công nhận là đối tượng có công giúp đỡ cách mạng không ? Và được hưởng chế độ, chính sách như thế nào ? Các con tôi đi học có được miễn  giảm học phí không ?
       Xin cảm ơn luật sư !
   
  10087 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #53658   16/06/2010

  baocongdoan
  baocongdoan
  Top 100
  Lớp 4

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (585)
  Số điểm: 5291
  Cảm ơn: 148
  Được cảm ơn 317 lần


  Bác tìm đọc Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH 11 ngày 29/6/2005. Nghị định số 54/2006/NĐ-CP để biết chi tiết.  Tuy nhiên theo quy định của Pháp luật, đối tượng phải tự khai quá trình giúp đỡ cách mạng, thành tích cụ thể. Trên cơ sở đó, chính quyền nơi đối tượng đang cư trú họp và lập biên bản xác nhận và đề nghị của hội đồng xác nhận cấp xã. Cùng bản sao của danh hiệu khen thưởng, cơ quan lao động thương binh và xã hội sẽ tập hợp danh sách để chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) hoặc giám đốc sở lao động-TB và xã hội(nếu được chủ tịch tỉnh, thành phố ủy quyền) ra quyết định hưởng ưu đãi.   

  After the rain comes the sun!

   
  Báo quản trị |  
 • #571638   29/05/2021

  nhmylinh97
  nhmylinh97
  Top 150
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (452)
  Số điểm: 2854
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 23 lần


  Căn cứ theo Khoản 1, Điều 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 được sửa đổi 2012 có quy định sau:

  Điều 2. Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi

  “1. Người có công với cách mạng:

  a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

  b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

  c) Liệt sĩ;

  d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

  đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

  e) Anh hùng Lao động trong thi kỳ kháng chiến;

  g) Thương binh, người hưng chính sách như thương binh;

  h) Bệnh binh;

  i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

  k) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địcbắt tù, đày;

  l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo v Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

  m) Người có công giúp đỡ cách mạng.”

  Như trường hợp của anh, anh có thể tham khảo thêm tại Điều 51, Khoản 1 Điều 52 Nghị định 31/2013/NĐ-CP:

  “ Điều 51. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi

  1. Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng vì thành tích giúp đỡ cách mạng.

  2. Quyết định trợ cấp của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Điều 52. Chế độ ưu đãi

  1. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”; người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945 được hưởng chế độ ưu đãi từ ngày Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định:

  a) Trợ cấp hàng tháng.

  Trường hợp sống cô đơn không nơi nương tựa được hưởng thêm trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn;

  b) Các chế độ ưu đãi khác như thân nhân liệt sĩ quy định tại Điều 14 của Pháp lệnh.”


  Tại khoản g, Điều 14 của Pháp lệnh có quy định sau:
  Điều 14:

  g) Con liệt sĩ được ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo.”

   
  Báo quản trị |