VB quy phạm pháp luật

Chủ đề   RSS   
 • #479068 19/12/2017

  VB quy phạm pháp luật

  Quyết định thành lập/ tổ chức lại một tổ chức, đơn vị, Doanh nghiep trực thuộc UBND tỉnh có phải là VB quy phạm pháp luật không?

   
  1971 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #479223   20/12/2017

  hkhduy
  hkhduy
  Top 500
  Male
  Lớp 5

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:23/11/2014
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 7238
  Cảm ơn: 186
  Được cảm ơn 136 lần


  Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì văn bản QPPL bao gồm:
   
  - Hiến pháp.
   
  - Bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội.
   
  - Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
   
  - Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
   
  - Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
   
  - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
   
  - Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
   
  - Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.
   
  - Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
   
  - Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
   
  - Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
   
  - Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện.
   
  - Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
   
  - Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã.
   
  - Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.
   
  Như vậy, ở cấp tỉnh thì Quyết định đó phải do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo Luật ban hành VBQPPL 2015 thì đó mới là văn bản quy phạm phạm luật. (trừ Quyết định phê duyệt kế hoạch; Quyết định giao chỉ tiêu cho từng cơ quan, đơn vị; Quyết định về chỉ tiêu biên chế cơ quan, đơn vị; quyết định về khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính cho từng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân)
   
  Báo quản trị |