vận dụng lý thuyết về kế thừa để giải quyết vụ việc sau (giúp em với ạ)

Chủ đề   RSS   
 • #292069 17/10/2013

  giangkhung

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:17/10/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  vận dụng lý thuyết về kế thừa để giải quyết vụ việc sau (giúp em với ạ)

  Ông A kết hôn với bà B sinh ra C và D. tài sản chung của A và B là 120 triệu đồng. tài sản riêng của ông A là 6 triệu đồng. Năm 2003 ông A lập di chúc để lại cho C 1/3 tài sản; D 2/3 tài sản. Năm 2005 C mất do tai nạn giao thông và không để lại di chúc. Năm 2009, A chết, bà M khởi kiện muốn sở hữu tài sản. 

   
  3599 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #292219   18/10/2013

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Bà M ở đâu chui ra vậy?

  Trứơc tiên bạn vẽ sơ đồ thừa kế ra đi rồi chúng ta thảo luận tiếp nhé!!

   
  Báo quản trị |  
 • #292472   20/10/2013

  giangkhung
  giangkhung

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:17/10/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  bà M là vợ ông C ý 

   
  Báo quản trị |  
 • #292635   21/10/2013

  ngocloan1990
  ngocloan1990
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2013
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 3699
  Cảm ơn: 235
  Được cảm ơn 229 lần


  giangkhung viết:

  Ông A kết hôn với bà B sinh ra C và D. tài sản chung của A và B là 120 triệu đồng. tài sản riêng của ông A là 6 triệu đồng. Năm 2003 ông A lập di chúc để lại cho C 1/3 tài sản; D 2/3 tài sản. Năm 2005 C mất do tai nạn giao thông và không để lại di chúc. Năm 2009, A chết, bà M (vợ c) khởi kiện muốn sở hữu tài sản. 

   

  Điều luật liên quan : Luật dân sự 2004.

  Điều 635. Người thừa kế

  Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là cơ quan, tổ chức thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

  Điều 667. Hiệu lực pháp luật của di chúc

  1. Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế.

  2. Di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

  a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

  b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế.

  Trong trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực pháp luật.

  Điều 677. Thừa kế thế vị

  Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

  Do C chết trước ông A nên phần di chúc liên quan đến C không có hiệu lực pháp luật.

  Phần di sản còn lại, sau khi chia cho D sẽ được chia theo pháp luật; Nhưng phải bảo đảm phần thừa kế mà bà B được hưởng không thấp hơn 2/3 kỷ phần mà bà B được hưởng vì không phụ thuộc vào di chúc.

  Do C chết trước nên các con (nếu có) của C sẽ thừa kế thế vị phần tài sản mà lẽ ra C được hưởng theo pháp luật.

  Bà M không thuộc hàng thừa kế và không phải là người thừa kế thế vị nên không được chia di sản.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cập nhật bởi ngocloan1990 ngày 21/10/2013 08:50:16 CH
   
  Báo quản trị |