Vấn đề thừa kế quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #294878 01/11/2013

  caobang11

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/09/2013
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Vấn đề thừa kế quyền sử dụng đất

  mong mọi người giúp tôi

  ông bà tôi có hai con là bố tôi và chú Quang, sau khi mất ông bà để lại giá trị quyền sử dụng 600m2 đất cho bố tôi và chú Quang. Chú Quang muốn chuyển nhượng quyền sử  dụng toàn bộ 600m2 đất cho công ty Hòa Bình. 

  Tôi muốn hỏi là bố tôi và chú Quang có phải đi đăng kí quyền sử dụng đất trước không. Và nếu chưa đăng kí mà bố tôi ủy quyền cho chú Quang bằng giấy ủy quyền (không có công chứng ) thì chú quang có được phép chuyển quyền sử dụng đất cho công ty hòa bình không

  cảm ơn mọi ng

   
  4208 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #294962   02/11/2013

  ngocloan1990
  ngocloan1990
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2013
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 3699
  Cảm ơn: 235
  Được cảm ơn 229 lần


  caobang11 viết:

  mong mọi người giúp tôi

  ông bà tôi có hai con là bố tôi và chú Quang, sau khi mất ông bà để lại giá trị quyền sử dụng 600m2 đất cho bố tôi và chú Quang. Chú Quang muốn chuyển nhượng quyền sử  dụng toàn bộ 600m2 đất cho công ty Hòa Bình. 

  Tôi muốn hỏi là bố tôi và chú Quang có phải đi đăng kí quyền sử dụng đất trước không. Và nếu chưa đăng kí mà bố tôi ủy quyền cho chú Quang bằng giấy ủy quyền (không có công chứng ) thì chú quang có được phép chuyển quyền sử dụng đất cho công ty hòa bình không

  cảm ơn mọi ng

  Chào bạn. 

  Bạn đang là sinh viên nên đưa nội dung bạn trao đổi vào "Phòng sinh viên luật" thì dễ trao đổi hơn.  Thảo luận và trả lời câu hỏi khác nhau đó :'(

  Trường hợp "lách luật" như bạn(đưa bài tập vào mục "Vướng mắc phap lý") sẽ ít có nhận được trả lời vì bạn chưa nêu quan điểm của bạn.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #446730   17/02/2017

  Chào bạn, (đăng ký biến động)

  Dựa trên các thông tin mà bạn cung cấp, tôi xin có một số góp ý như sau:

  1. Bố bạn và chú Quang có phải đi đăng kí biến động quyền sử dụng đất trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất không?

  Điều 95 Luật đất đai 2013 quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

  “...

  4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

  a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

  5. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã kê khai đăng ký được ghi vào Sổ địa chính, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu có nhu cầu và có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp đăng ký biến động đất đai thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp.

  6. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.”

  Như vậy, trường hợp của bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động tại Văn phòng đăng ký đất đai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế của bố bạn. Và khi đó, căn cứ khoản 5, Điều 95, Luật đất đai 2013, khi bố bạn và chú Quang đăng ký biến động đất đai thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp.

  Và căn cứ Điều 188, Khoản 1, Điều 168 Luật đất đai 2013, khi bố bạn và chú Quang đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cả phần đất được thừa kế thì bố bạn và Chú Quang sẽ được quyền chuyển  nhượng quyền sử dụng đất khi đáp ứng thêm 03 điều kiện khác quy định tại Điều 188, Luật đất đai 2013:

   

  “Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

  1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

  “Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

  1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

  a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

  b) Đất không có tranh chấp;

  c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

  d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

  2. Nếu chưa đăng kí mà bố tôi ủy quyền cho chú Quang bằng giấy ủy quyền (không có công chứng) thì chú quang có được phép chuyển quyền sử dụng đất cho công ty hòa bình không?

  • Thứ nhất, có được ủy quyền?

  Khi chưa làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu đủ điều kiện dược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bố bạn và chú quang vẫn có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khi có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, căn cứ Khoản 1 Điều 143, bố bạn hoàn toàn có quyền ủy quyền cho chú Quang thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cụ thể quy định này như sau:

  “Điều 143. Người đại diện theo ủy quyền

  1. Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

  2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.”

  • Thứ hai, hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất có cần công chứng không?

  Ở đây bạn chưa nói rõ thời điểm bố bạn muốn lập hợp đồng ủy quyền nên tôi xin đưa ra ý kiến theo hướng:

  • Nếu lập hợp đồng ủy quyền vào thời điểm trước ngày 01/01/2015 (Ngày luật công chứng 2014 có hiệu lực):

  Căn cứ Điều 18 Nghị định 04/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật công chứng 2006 quy định về công chứng hợp đồng ủy quyền, theo đó:

  "1. Việc ủy quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải được lập thành hợp đồng ủy quyền. Khi công chứng các hợp đồng ủy quyền liên quan đến bất động sản, công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham gia.

  2. Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi cư trú của họ công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền."

  Như vậy, theo quy định trên, hợp đồng ủy quyền liên quan đến bất động sản phải được công chứng tại cơ quan công chứng có thẩm quyền. Trong trường hợp của bạn, bố mẹ bạn muốn ủy quyền cho bạn hoặc em của bạn thay mặt thực hiện các thủ tục chuyển nhượng mảnh đất ở Bình Dương thì hợp đồng ủy quyền này phải lập thành văn bản và được công chứng tại cơ quan công chứng có thẩm quyền.

  “Điều 55. Công chứng hợp đồng ủy quyền

  1. Khi công chứng các hợp đồng ủy quyền, công chứng viên có trách nhiệm kiểm tra kỹ hồ sơ, giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của các bên và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền đó cho các bên tham gia.”

  Như vậy, Luật công chứng 2014, hợp đồng ủy quyền giữa bố bạn và chú Quang về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng phải được lập thành văn bản.

  Trên đây là ý kiến góp ý của tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc. Việc đưa ra ý kiến dựa trên thông tin mà bạn cung cấp cũng như các quy định pháp luật hiện hành và chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp cần trao đổi thêm hoặc có vấn đề gì sai sót vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây.


  Trân trọng cảm ơn,

  Chuyên viên tư vấn Nguyễn Thị Trà

   

  BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 32.123.124; (+84-4) 32.899.888 - E: cle.vietkimlaw@gmail.com; luatvietkim@gmail.com - W: www.vietkimlaw.com

  Ad: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | VPGD - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |  
 • #446735   17/02/2017

  caobang11 viết:

  mong mọi người giúp tôi

  ông bà tôi có hai con là bố tôi và chú Quang, sau khi mất ông bà để lại giá trị quyền sử dụng 600m2 đất cho bố tôi và chú Quang. Chú Quang muốn chuyển nhượng quyền sử  dụng toàn bộ 600m2 đất cho công ty Hòa Bình. 

  Tôi muốn hỏi là bố tôi và chú Quang có phải đi đăng kí quyền sử dụng đất trước không. Và nếu chưa đăng kí mà bố tôi ủy quyền cho chú Quang bằng giấy ủy quyền (không có công chứng ) thì chú quang có được phép chuyển quyền sử dụng đất cho công ty hòa bình không

  cảm ơn mọi ng

  Chào bạn,

  1. Gia đình bạn phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế của ông bà tại cơ quan công chứng/chứng thực. Sau khi hoàn thành thủ tục thừa kế tại cơ quan công chứng/chứng thực, sẽ có 02 trường hợp xảy ra:

  Trường hợp 01: thực hiện thủ tục chuyển nhượng ngay cho công ty hòa bình (không cần làm thủ tục sang tên trước cho người thừa kế)

  Trường hợp 02: phải làm thủ tục sang tên qua cho những người thừa kế, sau khi những người thừa kế đã được ghi nhận tên trên giấy chứng nhận thì mới thực hiện thủ tục bán cho công ty hòa bình.

  Nguyên nhân của việc có thể thực hiện 02 trường hợp nêu trên xuất phát từ quy định của Luật đất đai là khi nhận thừa kế đất, chỉ cần đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận là đã có thể bán được (không cần sang tên). Tuy nhiên, khi áp dụng trên thực tế thì có cơ quan công chứng, cơ quan đất đai đồng ý cho bán luôn, nhưng có cơ quan lại yêu cầu phải sang tên. Do đó, nên hỏi trước cơ quan công chứng, cơ quan đất đai.

  2. Văn bản ủy quyền phải được công chứng/chứng thực.

  Trân trọng.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |