Vấn đề thừa kế của cháu đích tôn!

Chủ đề   RSS   
 • #64865 21/10/2010

  luongtruong

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Vấn đề thừa kế của cháu đích tôn!

  cho  em hoi   nhe.
  ông  em co   tat   ca  5 nguoi con  2 trai va 3 gai .bố  em la thu hai sau bac gai va bố  em la cháu đức tôn.chu em thi  mat  tu  luc  trẻ.đên  bay  gio  hop  tac xa phan  dat  de cho ong em  nha chugn cu.nhung ông em  da  mất du0c 3 nam thi  bo  em cũng mất.cho  em ho i  la  phan dat  do thi  hai  cô  va bac gái  va  me em hu0ng nhu  nao  va em  la cháu  đức tôn  có dược hưởng  ko và neu  cháu  đức tôn được hưởng là  bao  nhieu  .
  em mong dan luan  giup em!

                ------------------------------------------------------------------------------------------

  Cho em hỏi nhé!


  Ông em có tất cả 5 người con, 2 trai và 3 gái. Bố em là thứ 2 sau bác gái và bố em là cháu đích tôn. Chú em thì mất từ lúc trẻ. Đến bây giờ HTX phân đất để cho ông em nhà chung cư. Nhưng ông em đã mất được 3 năm thì bố em cũng mất.

  Cho em hỏi là phần đất đó thì 2 cô, bác gái và mẹ em hưởng như thế nào và em là cháu đích tôn có được hưởng không và nếu cháu đích tôn được hưởng là bao nhiêu.


  Em mong Dân luật giúp em!
   
  24476 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #64890   22/10/2010

  GopGioThanhBao
  GopGioThanhBao

  Female
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (89)
  Số điểm: 520
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 23 lần
  SMod

  Bài viết của bạn nữa có dấu nữa không, rất khó xem!
  Bạn vui lòng gửi bài đầy đủ dấu nhé!

  Sóng bắt đầu từ Gió

  Gió bắt đầu từ đâu?

   
  Báo quản trị |  
 • #64923   22/10/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50833
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3550 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bạn trình bày nội dung không cụ thể và thiếu khá nhiều thông tin.

  Trả lời bạn theo hướng đặt ra giả định là bà bạn đã chết trước ông bạn và không ai còn bố mẹ. Chú bạn chết trước ông bạn khi chưa lập gia đình. Mảnh đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông hoặc của chung ông bà nhé.

  Khi ông bạn mất thì mảnh đất là di sản thừa kế.

  Những người thừa kế ở hàng thứ nhất của ông bạn gồm: bố bạn, bác gái và 2 cô.
  Mảnh đất được chia đều cho 4 người trên, mỗi người 1/4.
  Mẹ bạn không thuộc diện thừa kế của ông nên không được hưởng.
  Bạn chỉ là người ở hàng thừa kế thứ 2 nên không được hưởng di sản của ông khi đang còn người ở hàng thừa kế thứ nhất.

  Khi bố bạn mất thì 1/4 trên được chia đều cho mẹ bạn, bạn và các anh, chị, em của bạn (nếu có).


  Còn gì chưa hiểu bạn cứ tiếp tục đặt câu hỏi.


  Chào bạn!

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #65008   22/10/2010

  luongtruong
  luongtruong

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Em xin  trình bày cụ thể là:

  Ông  em có tất cả 5 người con  2 trai và 3 gái. Bố  em là thứ hai sau bác gái và bố em la cháu đức tôn. Chú em thì  mất  từ  lúc  trẻ ko  có  gia đình và  bà nội em cũng mất tu khi  em cũng mất từ lúc trẻ.Cho đến bây giờ hợp tác xã phan đất nhà chung cư cho ông em. Nhưng ông nội em  đã mất  được 8 năm và  sau ba nam sau thi bố  em cũng mất.

  Vấn đề là  phần đấtt  do thi  hai  cô  va bac gái  và  me em hưởng như thế nào và em  la cháu  đức tôn  có được hưởng  ko và neu  cháu  đức tôn được hưởng là  bao  nhieu  .

  Theo như anh chị giai thích la phần  đất đó  se được chia làm 4 phần vi  la chi  thu nhất.con em  la  chi thư hai ko  có quyền được hưởng.

  Nhưng theo  em duoc  biết  rằng là  ông em mất  thì  phần  dất  đó  se duoc chia lam  4 phần la duong nhiên nhưng bố em cung mất  thi quyen  đó  sẽ duoc cho  mẹ và  em duoc hưởng.

  Em  trinh bay thêm ý nữa là gia dình em thờ hai  họ  của ong nôi và bà nội  vì đằng bà nội ko  có con  trai nối  dõi ma chi  có mỗi ba nội em .gia phả nha em  thi có và phan mộ  vê nội  ngoai dều  do  gia dinh em  xay  dựng và tho cúng tuy co  su  dong góp rất cua các cô và bac  la rất nhỏ vi  các cô  và bác  dều có phận  rieng la co  gia dinh.Ở dây em  muốn  đòi thêm  phân thừa hưởng thứ 2cũng tương đương la chia  làm 5 phần vi  tinh  xet theo  y do  sau:

  Mẹ em  se duoc huong quyen   cua bố em  giống như  các cô  và bac con  phần cháu dức tôn  se co  phần la huong hoả  ông cha thờ cúng và trông coi mồ mả dể  giữ dời này  truyên dời khác  .tuy  cach  nói đó là  phong kiến nhưng xet về lý luân  sẽ  rất đúng.

  Em thì chưa  thể nghĩ ra nhieu diều để  dòi quyen thừa huong của cháu   dức tôn em  mong anh chỉ  chi  giup thêm.
  mà em  đã thấy  trong nhiều  vụ  kien  đát  dai  cháu dưc tôn  có  quyên  thừa tthưởng ngang hàng  voi  các chi thứ nhất nưng ko  biết những vụ  kiện đó  dung lý lẽ nào để có  quyền đó.

  Nếu  dể  xét mà cháu  dưc tôn   sẽ duoc quyen  thi  em  sẽ mời luạt sư dể tham  gia va doi  quyền.

  em rat  cam on  anh chi  dã quan tam   den bai  viet  cua em va em  mong se du0c anh chi  chi  dẫn và tra loi!


  #e36c09;">                    Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người tiện việc trả lời.
  #e36c09;">                                       Chân thành cảm ơn..!!!!
   
  Báo quản trị |  
 • #66097   29/10/2010

  luongtruong
  luongtruong

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Em xin  trình bày cụ thể là:

  Ông  em có tất cả 5 người con  2 trai và 3 gái. Bố  em là thứ hai sau bác gái và bố em la cháu đức tôn. Chú em thì  mất  từ  lúc  trẻ ko  có  gia đình và  bà nội em cũng mất tu khi  em cũng mất từ lúc trẻ lúc bố em chưa lấy mẹ em.Cho đến bây giờ hợp tác xã phân đất nhà chung cư cho ông em. Nhưng ông nội em  đã mất  được 8 năm và  ba năm sau thi bố  em cũng mất.

  Vấn đề là  phần đất  do thi  hai  cô  và bác gái  và  mẹ em hưởng như thế nào và em  la cháu  đức tôn  có được hưởng  ko và neu  cháu  đức tôn được hưởng là  bao  nhieu  .

  Theo như anh chị giải thích là phần  đất đó  sẽ được chia làm 4 phần vì  la chi  thu nhất.con em  la  chi thư hai ko  có quyền được hưởng.

  Nhưng theo  em duoc  biết  rằng là  ông em mất  thì  phần  dất  đó  se duoc chia làm  4 phần la đương nhiên nhưng bố em cung mất  thi quyền  đó  sẽ  được để lại cho  mẹ em  va bọn em(mặc dù mẹ em ko  có trong quyền thừa kế).

  có con  trai nối  dõi mà chỉ  có mỗi ba nội em .gia phả nha em  thi có và phan mộ  vê nội  ngoai dều  do  gia dinh em  xay  dựng và tho cúng tuy co  su  dong góp rất cua các cô và bac  la rất nhỏ vi  các cô  và bác  dều có phận  rieng la co  gia dinh.Ở dây em  muốn  đòi thêm  phân thừa hưởng thứ 2cũng tương đương là chia  làm 5 phần vi  tinh  xét to  y do  sau:

  Mẹ em  sẽ đươc  hưởng quyền của bố em  giống như  các cô  và bác còn  phần cháu đức tôn  sẽ có  phần là hương hoả  ông cha thờ cúng và trông coi mồ mả để  giữ đời này  truyền đời khác  .tuy  cách  nói đó là  phong kiến nhưng xét về lý luận kế vị sẽ  rất đúng theo  luân thường  đạo lý cha truyền con nối.

  Em thì chưa  thể nghĩ ra nhiều điều để  đòi quyền thừa hưởng của cháu đức tôn em  mong anh chỉ  chi  giúp thêm để  em có  thêm cách nghĩ  để có thể lý  luận.
  Mà em  đã thấy  trong nhiều  phiên tòa  mở ra kiên tục về đất đai cháu đức tôn  có  quyên  thừa thưởng ngang hàng  với  các chi thứ nhất nhưng ko  biết những vụ  kiện đó  đã nêu lên  lý lẽ nào để có  quyền đó.

  Nếu  dể  xét mà cháu  đức tôn   sẽ được quyền   thi  em  sẽ ... đòi quyền của mình.
  em rất cám ơn  dân luật đã quan tâm đến vấn  dề em nêu  ra.
  và có câu   trả lời .

  #e36c09; font-size: 13px;">                    Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người tiện việc trả lời.
  #e36c09; font-size: 13px;">                                      Chân thành cảm ơn..!!!!
  [/quote]
   
  Báo quản trị |  
 • #66128   30/10/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50833
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3550 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  "Nhưng theo em duoc  biết  rằng là  ông em mất thì phần đất đó sẽ được chia làm  4 phần là đương nhiên, nhưng bố em cũng mất  thì quyền đó sẽ được để lại cho mẹ em và bọn em (mặc dù mẹ em ko có trong quyền thừa kế)."

  Đúng vậy. Và điều đó tôi cũng đã khẳng định ở bài viết trên.
  Tuy nhiên, việc bạn yêu cầu chia di sản thừa kế của ông bạn ra 5 phần, trong đó có 1 phần của bạn (vì bạn là cháu đích tôn) là không có căn cứ pháp luật. Bạn tìm đọc phần thứ tư của BLDS 2005 sẽ rõ.

  Bạn nói rằng mẹ bạn được được hưởng quyền của bố bạn như các cô và bác là không chính xác. Mà phải là "mẹ bạn, bạn và các anh chị em của bạn (nếu có) được thừa phần di sản của bố bạn", và việc thừa hưởng của những người này là ngang nhau.

  Khi chia di sản thừa kế của ông bạn, bạn có quyền yêu cầu dành một phần tài sản để thanh toán chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng mà gia đình bạn đã bỏ ra. Còn việc thờ phụng ông bà tổ tiên là nghĩa vụ của con cháu theo truyền thống, do quy phạm đạo đức điều chỉnh chứ pháp luật không điều chỉnh.

  Cụ thể thì trường hợp của bạn, di sản được chia như sau:
  Khi ông bạn chết, di sản ông bạn được chia cho 4 người là bác, bố bạn và 2 cô, mỗi người hưởng 1/4.
  Khi bố bạn chết thì 1/4 của bố bạn chia đều cho mẹ bạn và anh em bạn.

  "Mà em  đã thấy  trong nhiều  phiên tòa  mở ra kiên tục về đất đai cháu đức tôn  có  quyên  thừa thưởng ngang hàng  với  các chi thứ nhất nhưng ko  biết những vụ  kiện đó  đã nêu lên  lý lẽ nào để có  quyền đó".

  Điều này bạn nói chẳng có căn cứ nào cả. Chẳng có một Tòa án nào công nhận cháu đích tôn được quyền thừa kế ngang hàng với chi thứ nhất. Đơn giản bởi pháp luật không cho phép.


  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |  
 • #66203   30/10/2010

  luongtruong
  luongtruong

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2010
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


   
  Cám ơn  anh chị đã  nêu  rỗ vấn đề cho  em  thấy quyền hạn  thừa kế  di   dản của ông  bà.

  Như anh chỉ  đã nêu  ra:

  "Khi chia di sản thừa kế của ông bạn, bạn có quyền yêu cầu dành một phần tài sản để thanh toán chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng mà gia đình bạn đã bỏ ra".

  Thì vấn   đề  này chắc chắn là em  sẽ ko    đòi hỏi. bởi pháp luật có công nhận nhưng trong lương tâm  hay  đạo  đức  không  thể cho em đòi quyền  đó.

  Còn "Còn việc thờ phụng ông bà tổ tiên là nghĩa vụ của con cháu theo truyền thống, do quy phạm đạo đức điều chỉnh chứ pháp luật không điều chỉnh." thì  em công nhận đó là đúng đắn dù pháp luật  có  quy định  hay  không thì con cháu luôn phải làm cũng  như  truyền thông dân tộc ta.

  Em sẽ có  thêm  một số câu  hỏi  cũng về vấn đề này em sẽ hỏi sau .

  Cám ơn anh chi  dân  luật!
   
  Báo quản trị |